+ Meer informatie

VOORWOORD

2 minuten leestijd

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland droeg haar deputaatschap voor kerk en samenleving in 1977 op aan het in 1976 uitgebrachte rapport „Bijbelse lijnen voor kerk en samenleving” *) een vervolg te geven dat concreter de vragen aangaande een aantal terreinen van de samenleving bespreekt.

Dit vervolg wordt haar - en U - in dit geschrift aangeboden.

Van de beperkingen waaraan de inhoud onderhevig is wordt in het inleidende hoofdstuk rekenschap gegeven.

De keus van de onderwerpen en de volgorde waarin ze zijn geplaatst ontkomen vanzelfsprekend niet aan een zekere willekeur.

We menen dat de verschillende hoofdstukken ook voor bespreking op verenigingen en gesprekskringen te gebruiken zijn. Daartoe zijn aan het eind van de bespreking van elk onderwerp enige discussievragen toegevoegd.

Deze en gene, die zich nader wil verdiepen in een onderwerp, wordt de weg gewezen naar verder studiemateriaal.

We spreken de wens uit dat ons werk er toe dienen mag velen er meer bij te bepalen welke verantwoordelijkheid ze dragen tegenover God en de samenleving.

Hilversum, februari 1980.

Deputaten voor kerk en samenleving,

Prof. dr W.H. Velema, voorzitter
Drs J.W. Maris, secretaris
Ds J. Brons
W. Huizer
Drs W. Steenbergen.

*) Dit rapport is nog verkrijgbaar door overmaking van f. 3,50 op postgirorekening 53 53 00 ten name van Kerkelijk Bureau Chr. Geref. Kerken te Schiedam, met vermelding „Bijbelse lijnen”.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.