+ Meer informatie

Selassie van maclit beroofd

4 minuten leestijd

ADDIS ABEBA - De Ethiopische strijdkrachten hebben de inwoners van Addis Abeba vrijdag de stuipen op het lijf gejaagd door onaangekondigd een staaUje van miUlair machtsvertoon ten beste te geven. Tanks verschenen in de straten en een zestal supersonigche F--5-jagers scheurden laag over de stad. De jagers veroorzaakten een paniek in de stad. Automobilisten gingen er met hun wagens vandoor en voetgangers wisten niet hoe gauw zij een schuilplaats moesten vinden.

Gelijktijdig met de verschijning van het leger In de straten maakten de strijdkrachten bekend dat drie keizerlijke organen zijn opgeheven. Het militaire coördinatiecomité maakte namelijk vrijdag bekend dat drie belangrijke organen die tot dusver nog onder rechtstreeks gezag van keizer Haile Selassie vielen, ontbonden zijn.

Het zijn: de Kroonraad (het hoogste orgaan van het keizerrijk), de militaire adviesraad van de Keizer en het speciale gerechtshof dat moet uitmaken of bepaalde zaken die Haile Selassie zijn voorgelegd, door hem al dan niet beoordeeld moeten worden.

GEEN MACHT

De ontbinding van de drie organen betekent dat de keizer nu in feite van alle macht beroofd is. AI eerder hebben de militairen, ongeduldig geworden door het uitblijven van grondige hervormingen, op bepaalde gebieden de macht tot zier betrokken en besluiten genomen die leidden tot regeringswijzigingen.

Minstens 140 ex-ministers en andere hoge autoriteiten zitten in de gevangenis in afwachting van het resultaat van een onderzoek dat een commissie van 15 man instelt naar beschuldigingen inzake machtsmisbruik en corruptie. De afgelopen weken is de maoht van het leger in Ethiopië geleidelijk aan sterker geworden, hetgeen tot gevolg heeft dat de macht van de 82-jarige keizer Haile Selassie steeds kleiner wordt.

VERSPILLING

Het nieuws over de opheffing van de drie keizerlijke organen werd vrijdag rond het middaguur bekend gemaakt. In het militaire communiqué stond dat het niet langer nodig was om de drie organen in stand te houden omdat het werk dat deze organisaties deden toch al door andere instellingen werd gedaan. De legerleiding ziet de instandhouding ervan als een verspilling van personeel en geld.

In de verklaring stond verder dat het coördinerend comité van de strijdkrachten en de politie zal doorgaan met het invoeren van hervormingen, die in overeenstemming met het motto, „Ethiopië eerst" zijn. Van tijd tot tijd zal het comité blijk geven van de solidariteit die binnen de strijdkrachten en de politie bestaat. door middel van een demonstratie, zo vermeldde het communiqué verder.

Onder een demonstratie verstaan de strijdkrachten klaarblijkelijk het machtsvertoon dat vrijdag in de hoofdstad ten beste werd gegeven.

Als deze beweging van kapitaal voortduurt, aldus is men in Londense Bankierskringen van oordeel, dan zal dit een kwalijke Invloed hebben op de Britse economie en een gunstige op de dollar. Over hoeveel oliegeld van Londen naar New York verdwijnt kan niets worden gezegd omdat dit niet precies bekend is, maar, zei een bankier vrijdag, „het is een hele hoop".

De reden dat men niet precies kan nagaan hoe het geld vloeit is de voorzichtige manier waarop de Arabieren het plaatsen. Een staatsbank in een van de rijkjes aan de Perzische Golf bijvoorbeeld zou geld aan Londen kunnen overmaken via banken in Koeweit, Beiroet of Zurich. En daarom weet de bankier te Londen meestal niet wie zijn eigenlijke opdrachtgever is

BEDRAGEN

Normaal praat men in de geldwereld niet graag openlijk over dit soort van zaken maar na het oi>eisen van grote bedragen van de laatste dagen is men wat vrijer geworden, vooropgesteld dat de eigen bank niet met name wordt genoemd.

Volgens gegevens van de Bank of England was daar dit jaar tot nu toe ongeveer 4 milj'ard dollar aan oliegeld binnengekomen, soras in bedragen van enige honderden miljoenen. En dit is het „soort geld" dat u weer het land verlaat, naar veiliger oorden. In de loop van dit jaar hebben de Arabieren, in dit geval rechtstreeks, ook veel meer geld geïnvesteerd in de V.S. dan an Groot Brittannië. aldus is te Londen vernomen. Een groot deel van dit jaar is het pond sterling ondertussen voor een belangrijk deel afhankelijk geweest van Arabische financiële steun, een steun die nu aan het wegzakken is.

Het tekort op de Britse handelsbalans bedraagt dit jaar al meer dan 7 miljard dollar - dat is meer dan het land bezit aan nationale reserve. Om dit tekort op te vangen is Londen gedwongen geweest de grootste buitenlandse lening te aanvaarden aller tijden: een van 6 miljard dollar.

INFLATIE

De inflatie in Groot Brittannië bedraagt thans 16,5 percent per jaar, en stijgt nog steeds. In de V.S. bedraagt zij iets meer dan 10 percent per jaar en President Ford heeft besloten het tegengaan van de geldontwaarding te maken tot zijn grootste doelwit in eigen land

In bepaalde financiële kringen word de dollar al beschouwd als een beter „inflatie-risico" dan het pond.

Over hoe lang het terugtrekken van het Arabische geld uit Londen kon voortduren was in bankierskringen natuurlijk vrijdag niets zinigs te zeggen. Maar het economische nieuws die dag was slecht. De kogrsen op de' beurs bereikten toen het laagste puni in haast T6 iaar,„tijds. ». , ,,

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.