+ Meer informatie

Diakenen Conferentie 1966

2 minuten leestijd

Het Comité, dat de conferenties voorbereidt heeft besloten de Diakenenconferentie 1966 te houden opzaterdag 23 april, te Apeldoorn. Aanvankelijk was er een andere datum en een andere plaats genoemd. Maar deze datum (30 april) bleek niet te handhaven en als gevolg daarvan de plaats ook niet. Teveel broeders bleken op Koninginnedag verhinderd te zijn. Prettig, dat het comité nog tijdig uw reacties mocht ontvangen, daar door kon een slechte bezetting worden voorkomen. We hopen nu, dat op 23 aprilallediakonieën met een zoo groot mogelijke afvaardiging aanwezig kunnen zijn. Het onderwerp is hun belangstelling waard en zeker ook die van andere ambtsdragers.

Het onderwerp voor de conferentie is in feite het ADMA-rapport „Diakonale handreiking”, dat u vinden kunt in „Ambtelijk Contact maart 1965. De bedoeling is dat de diakonieën dit rapport eerst in hun plaatselijke vergadering zullen bestuderen en bespreken. Broeders daar moet u zich nu even toe zetten, in ’t belang van ons Ambtelijk werk en ook in ’t belang van de a.s. Conferentie, die toch in feite maar één doel heeft, n.l. deze, om elkaar te dienen. Voorstudie dus!

Om u tegemoet te komen bij deze voorstudie, heeft ons Comité en 9-tal punten, betrekking hebbende op deze materie, aan diaconieën toegezonden. Ook deze zijn dus bedoeld als voorstudie materiaal.

Onze vraag is nu of u er voor zorgen wilt dat uw vragen (geen antwoorden dus op de 9 punten) zo spoedig mogelijk bij onze Secretaris binnen zijn. In elk geval vóór 1 april: Aldus moet het toch mogelijk zijn dat ons Comité een behoorlijk dossier diaconale vraagstukken rondom de praktijk van 1966 over Dr. Velema kan overhandigen. Daardoor zal de Conferentie aan actualiteit winnen.

Kunnen we dit afspreken?

P.S. Belangrijk!

Van diverse zijde komen berichten binnen dat 30 april Koninginnedag „een onmogelijke datum is voor een conferentie”. Dank namens ons Comité voor deze reacties!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.