+ Meer informatie

Van Soest vertrekt bij Dodewaardse brandweer

Na ruim 40 jaren „met weemoed" weg

4 minuten leestijd

DODEWAARD — „Ik ga ; brandweer met weemoed irlaten, maar ik zal het zeker et na kunnen laten om nog ;ns de brandweerkazerne bih!n te stappen", aldus C van 9est die per 1 juli afscheid ;emt als brandweercommanmt van de vrijwillige brandeer van Dodewaard. Hij )opt namelijk 27 juni de 65rige leeftijd te bereiken.

Eigenlijk moet een brandweerman 60-jarige leeftijd opstappen, maar heer Van Soest heeft zijn functie t.nu toe kunnen blijven uitoefenen, ridat een overgangsregeling daartoe mogelijkheid bood. Daarbij komt t ook de brandweerlieden er op aanongen dat hij bleef. ,,We werken sr enorm prettig samen en er heerst n buitengewoon goede sfeer binnen l brandweerkorps en daarom heb ik t zolang volgehouden", vertelt Van )est. ,,Zolang" is zeker veertig jaar. uim 40 jaar geleden (in november '40) werd de heer Van Snest lid van 3 vrijwillige brandweer. Het brandeerkorps was toen nog uitgerust met m motorspuit die getrokken werd ;ior de auto van de voormalige brandeerman Versteeg. In de oorlogsjaren reeg men de beschikking over een aktor, die later werd gevorderd door 3 Duitsers. In januari 1960 werd Van oest benoemd tot commandant.

Brandweercommandant van Soest is erg trots op „zijn" korps. Het 24 leden tellende korps is uitgerust met een brandweer- en hulpverleningswagen en met materiaal voor het verlenen van hulp bij zware ongevallen. Materiaal waar je U tegen zegt. Van Soest denkt dat men zo'n goed funktionerende brandweer heeft, mede doordat de gemeente zo enorm meewerkt. Maar ook het korps zelf doet er het nodige aan. Dit jaar worden er voor de •35-ste maal brandweerwedstrijdén georganiseerd en het Dodewaard^e korps doet al voor de 34ste keer mee.

Actief

Het Dodewaardse brandweerkorps oefent wekelijks zeker één, maar vaak tweemaal. Dit omdat men zich specialiseert op het gebied van hulpverlening bij zware ongevallen. Niet zonder trots vertelt Van Soest dat men dit jaar als enige korps uit Gelderland meedoet aan de landelijke hulpverleningswedstrijden die op zaterdag 13 juni in Eibergen beginnen.

De brandweer in Dodewaard was de eerste in de Betuwe die materiaal aanschafte voor het verlenen van hulp bij zware ongevallen. Dit mede op aandringen van de voormalige arts Tromp die wees op problemen die zich kunnen voordoen bij ongevallen op Rijskweg 15.

De heer Van Soest vindt brand altijd een dieptepunt in het bestaan van een brandweerman, vooral als er mensen- en dierenlevens mee gemoeid zijn. Hij weet zich uit de oorlogsjaren een geval te herinneren, waarbij het huis van Van Schalk uit de buurtschap Wely afbrandde, zonder dat de brandweer gewaarschuwd was. Men hoorde het pas de volgende dag.

De moeilijkste periode van Van Soest bij de brandweer was wel het moment dat men begon met de hulpverlening bij zware ongevallen. Men moest enorm wennen aan de feiten waarmee men dan geconfronteerd wordt. Van Soest vindt dan ook dat ,,het brandweerman zijn" lang niet zo mooi is als men weleens denkt. Bovendien gaat er heel wat aan vooraf voordat men als brandweerman paraat staat. Wil men volledig gediplomeerd zijn, dan moet men ongeveer zes seizoenen cursussen volgen. De vergoeding die men daarvoor krijgt is minimaal.

Van Soest wil het meer zien als liefdewerk dat men met plezier doet. Hij vertelt dat het weleens voorkomt dat 's nachts bij zwaar onweer door blikseminslag brand ontstaat. ,,Dan is het geen kleinigheid als je een vrouw en zes kinderen moet achter laten om de brand te g£|an blussen".

Vroeger was het niet nodig dat een brandweerman zich specialiseerde maar nu krijgt.-men bijvoorbeeld ook met gevaarlijke stoffen te maken. Daarvoor kunnen weer aparte cursussen gevolgd worden. Van Soest was hiervan vrijgesteld omdat hij toch binnenkort zijn brandweerpak in de kast zal hangen.

De Dodewaardse brandweer wordt vanuit dé centrale te Amhem gealarmeerd. Na kinderziekten in de beginperiode, loopt deze centrale alarmering volgens Van Soest goed, terwijl men zelfs nog plannen heeft een en ander te verbeteren door het plaatsen van steunzenders. Van Soest gelooft niet dat na de gemeentelijke herindeling in de Midden Betuwe hat korps van Dodewaard door de reorganisatie van het brandweerwezen in de nieuwe gemeente zal worden opgeheven. Naar zijn mening duurt het te lang als een korps uit de nabijgelegen dorpen een brand in Dodewaard zou moeten gaan blussen. De verstandhouding met de korpsen uit de omliggende gemeenten, -met name uit het dorp Opheusden, is goed.

Na het afscheid van de heer Van Soest zal de band tussen deze familie en de brandweer niet worden verbroken, omdat één van de zoons van de heer van Soest inmiddels lid is geworden van dq vrijwillige brandweer van Dodewaard.

Naast de funktie van brandweercommandant, bekleedt de heer Van Soest ook een funktie in het bestuur van de Woningbouwvereniging Dodewaard die hij binnenkort hoopt neer te leggen. Verder is hij al 28 jaar lid van de EHBO. Tenslotte heeft de heer Van Soest ook jaren in de ondernemingsraad van een plaatselijke conservenfabriek gezeten. "Vorig jaar ging hij na dienstverband van 50 jaar met vervroegd pensioen. Een arbeidzaam leven. Mevrouw Van Soest vertelt dat haar man heel vaak van huis was. Tijdens zijn vakanties was hij dan meestal het liefst thuis. Mevrouw! Van Soest hoopt dat de tijd nu is aan-; gebroken dat daar verandering in» komt. - i

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.