+ Meer informatie

Bemoediging voor een blinde

4 minuten leestijd

„Heb goede moed... Hij roept u. "Markus 10:49b

Waar Christus verschijnt, wekt dat bij de omstanders verschillende reacties. Met name het Markusevangelie laat ons zien dat er veel los komt, waar Hij als de van God gezalfde Zaligmaker voorbij gaat. Daar vatten mensen in nood moed en wekt de Heilige Geest het verlangen in hun hart om door Hem gered te worden. Bartimeüs is daar een voorbeeld van.

Ongetwijfeld had hij, zittend langs de weg, van de Heere Jezus Christus gehoord. Zodra hij immers verneemt dat de Heiland voorbij komt, begint Bartimeüs om hulp te roepen. Hoe hij van Christus hoorde en wat hij van Hem wist, blijft voor ons verborgen. Dat is het stille werk van de Heilige Geest, Die als de wind waait waarheen Hij wil. Maar hoe onzichtbaar Zijn werk ook is, het wordt merkbaar doordat zondaren de Heere Jezus Christus nodig krijgen.

Bartimeüs zat als een arme, blinde bedelaar langs de weg. Hij was een van de velen, die in Jezus' dagen zo aan de kost moest komen. Maar wanneer Christus voorbij komt, verandert alles. De bedelaar vraagt niet om een aalmoes, hij roept om de ontferming van de grote Zoon van David.

Van Hem geldt: „Hij zal de nooddruftige redden, die daar roept, mitsgaders de ellendige en die geen helper heeft." Bartimeüs neemt in het geloofde toevlucht tot de grote Helper. Daarmee onderscheidt hij zich van de andere omstanders. Zij zien de Heere Jezus, maar zijn geestelijk blind voor Zijn heerlijkheid.

De blinde Bartimeüs ziet door genade meer in Christus. Hij gelooft dat Hij de Zaligmaker is, van Wie Jesaja geprofeteerd heeft, dat Hij de blinden het gezicht zal geven. Wonderlijk is het werk van de Heilige Geest. Hij geeft ons zicht op Christus en Zijn heerlijkheid. Tegelijk ervaren we steeds meer, hoe arm we zijn van onszelf Waar Christus uw pad kruist in de prediking van Zijn Woord, vindt Hij ons als arme bedelaars, blind en naakt, verloren in de zonde.

Maar Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en zalig te maken. Er is een overvloed van genade bij Hem te vinden. Hij wil zondaren met God verzoenen en hun hart vernieuwen door Zijn Geest. Wie daar zicht op krijgt, wordt tot Hem getrokken.

Bartimeus roept om uitkomst, want hij weet, 't is nu of nooit. De nood dringt, Christus' genade trekt. Maar hoe zal hij tot Hem komen? Hij is maar een blinde bedelaar, een mens zonder rechten. Christus zou hem zo voorbij kunnen lopen, 't Is allemaal waar, maar Bartimeüs kan de Heere niet missen. Daarom roept hij uit alle macht, op hoop tegen hoop.

Wie zo op weg gaat, heeft veel tegen. Velen bestraften Bartimeüs, ze meenden, dat hij niet bij Christus hoorde te komen. Dat hoeft ons niet te verwonderen. Waar iemand tot God roept uit de nood van zijn hart, zijn er altijd anderen, die dat proberen te verhinderen. De boze probeert Gods werk op allerlei manieren tegen te staan.

Hij kan met bruut geweld komen, met sterke verleidingen en aanvechtingen, maar ook onder de schijn van godsdienst, ja zelfs als een engel des lichts. Maar de Heere zegt: „Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet, houdt aan, grijpt moed, uw ziel zal vrolijk leven."

Bartimeüs kreeg de bemoediging: „Heb goede moed, sta op, Hij roept u." Temidden van al het rumoer om Hem heen, had Christus de roep van Bartimeüs niet gemist. Hij neigt immers Zijn oor tot allen die Hem aanroepen en nodigt hen tot Zich. Zo krijgt de tekst een wijdere betekenis. Bartimeüs' genezing is een teken van de wondermacht van Christus' Woord. Hij zet zondaren in de ruimte.

Leerde u dat ook? Wie dicht bij de Heere leeft, hoort Zijn stem het best. Dan kunnen we anderen bemoedigen met de troost, waarmee God ons vertroost heeft. Wie als de grootste der zondaren vrede vond in Christus' bloed, mag anderen de weg wijzen naar de Heere.

Houd moed. Hij roept u. Die boodschap komt tot arme bedelaars, die Christus niet missen kunnen, omdat ze geen leven in zichzelf hebben. Daartoe is opstaan nodig, het oude leven verlaten en tot Hem komen in Wie nieuw leven te vinden is. Weet u geen weg? Zijn stem roept tot bekering.

Waar Zijn Woord klinkt, wekt het doden op tot het leven en schenkt het blinden het gezicht. Daar kan tot mensen die alles missen, maar Christus niet missen kunnen, gezegd worden: Heb goede moed. Er is een Zaligmaker die naar u vraagt. Wie Zijn stem hoort, wordt tot Hem getrokken en vindt het leven tot in eeuwigheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.