+ Meer informatie

DIENST DOEN

3 minuten leestijd

Er zijn soms grote boeken waar teleurstellend weinig in blijkt te staan; gelukkig komt ook het omgekeerde voor: kleine boekjes, die verrassend rijk van inhoud zijn (en u hebt gelijk: ook alle mengvormen komen voor). In het boekje van Herman van Well, hieronder aangekondigd, is ongetwijfeld sprake van het laatste. In kort bestek worden diakenen van de inhoud van dit boekje heel wat wijzer.

Het verscheen als een soort testament (mag ik het zo noemen?) van deze broeder, die een kwart eeuw diakenen in de Chr. Geref. Kerken (en ook wel daarbuiten) toerustte. Daartoe studeerde hi; veel, maar hij werd geen theoreticus (dat is ook wel ongeveer het ergste dat van een diaken gezegd zou kunnen worden): hij stond middenin de praktijk van het diaconaat, en dat was niet in het minst te danken aan de vele werkbezoeken die hij bij plaatselijke gemeenten en bij classicale vormingsbijeenkomsten bracht. Hij gaf daar zijn eigen bijdrage aan, maar werd ook zelf weergevoed door wat hij uit de praktijk kreeg aangereikt. In het nu verschenen boek wordt daar getuigenis van afgelegd.

Allereerst zijn er 51 meditaties opgenomen, van niet langer dan ongeveer anderhalve bladzijde, goed geschikt om aan het begin van een vergadering van de diaconie te lezen en er een poosje samen over door te spreken (maar ook op de vergadering van de voltallige kerkenraad kan het winst opleveren, zodat ouderlingen een beter zicht krijgen op wat hun medebroeders doen). Het woord ‘meditatie’, door mij gekozen, is misschien net iets te breed. Het zijn stukjes die aanhaken bij het aangegeven Schriftwoord, en die vervolgens vaak ook ingaan op andere teksten, bijv. een stukje uit de kerkorde of uit het bevestigingsformulier (uit de CGK, maar ook uit andere kerken). De Bijbeltekst gaat op die manier op een speciale wijze spreken (een enkele keer kan ik dat niet volgen, bijv. bij het stukje over de jeugddiaken: de link naar Luc. 1:46-55 ontgaatmij daar).

Maar er is meer: in dit geval is het van belang om ook de bijlagen goed te bekijken. Allereerst is er een lijst opgenomen van kerken met adressen van diaconale ‘steunpunten’; ook vindt men daar titels van periodieken die speciaal toegesneden zijn op diaconaal werk (zoals in de CGK Di@coon, blz. 117). Vervolgens is een Bijbelleesrooster opgenomen dat in de gemeente van Arnhem in gebruik is, en dat van dag tot dag stukjes noemt, die in de gemeente gelezen kunnen worden (thuis, op kringen etc.). Daarbij wordt elke maand een speciaal thema belicht, waaromheen de Schriften opengaan.

Van Well benadrukt in zijn Woord vooraf dat in de gereformeerde traditie de diaken volwaardig ambtsdrager is, ‘en als zodanig gelijkwaardig aan de andere ambtsdragers’ (blz. 5). Tegelijk signaleert hij dat dit principe in de loop van de eeuwen niet altijd onverkort is vastgehouden, en dat de ‘daad’ nogal eens achter bleef/blijft bij het ‘woord’. Dat brengt de diaken in de kerkelijke marge en dat kan niet de bedoeling zijn. Inhoudelijke verwerking van dit boek zal een omgekeerde beweging tot stand kunnen brengen. Daarom: goed gebruik van maken!

n.a.v. Herman van Well, Dienst doen. Praktijkboek voor diakenen. Uitg. Kok Kampen 2008, 143 blz., € 13, 50.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.