+ Meer informatie

De grootste stad

4 minuten leestijd

Nederland behoort tot de dichtstbevolkte gebieden ter wereld. Vooral het westen is vol, alleen al in de Randstad wonen 6 miljoen mensen. Dat is altijd nog veel minder dan in de minstens vijftien wereldsteden die meer dan 10 miljoen inwoners hebben. De meeste zijn te vinden in het Verre Oosten. Tokio is -met 26,4 miljoen mensen- de grootste.

De tientallen miljoenen inwoners van Tokio wonen niet allemaal in de stad zelf. De naadloos aan Tokio vastgegroeide havensteden Kawasaki, Yokohama en Chiba tellen ook mee in de statistiek. Zonder deze aanwas meet de stad 2166 vierkante kilometer (iets kleiner dan de provincie Limburg) en herbergt ze 12 miljoen mensen.

Een goede infrastructuur is in een megastad een eerste vereiste. De Japanners zijn daarvan doordrongen. Als eerste ter wereld hebben ze de stad voorzien van een monorailverbinding en een hsl-traject. Daarnaast hebben ze voor een uitgebreid metronet gezorgd. In tegenstelling tot andere grote steden kent de Japanse hoofdstad weinig criminaliteit en milieuproblemen. De auto's zijn redelijk schoon en veel mensen reizen met het openbaar vervoer of de fiets.

Tokio is een belangrijk economisch centrum, dat in 1787 al 1,4 miljoen inwoners telde. Op de achtergrond dreigt steeds het gevaar van aardschokken, die juist in zo'n dichtbevolkt gebied veel slachtoffers eisen. In 1923 is de stad voor een groot deel door een aardbeving verwoest.

Krottenwijken

Het inwonertal van Tokio stijgt nog steeds, maar de echte groei is eruit. Dat geldt niet voor de nummers twee en drie op de lijst, Mexico-stad en Sa~o Paulo, in Brazilië, beide met ruim 18 miljoen inwoners. Mexico-stad behoort tot de snelstgroeiende steden ter wereld. De bevolkingstoename ligt op 5 procent per jaar, grotendeels te danken aan natuurlijke aanwas, maar ook de massale trek van het platteland naar de stad is een oorzaak. Per dag komen gemiddeld 1000 mensen de stad binnen, die onderdak vinden in de krottenwijken aan de rand van de stad. De grootste -Nezahualcóyotl- biedt aan ruim 5 miljoen mensen onderdak.

In tegenstelling tot de Japanse hoofdstad is haar Mexicaanse tegenhanger chaotisch en verontreinigd. Ernstige problemen op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid, drinkwatervoorziening en vervoer liggen daar aan ten grondslag. De stad heeft, zeker op zeer warme dagen, te kampen met zware luchtvervuiling, waarbij gevaarlijk hoge concentraties zwaveldioxide, koolmonoxide en koolwaterstoffen in de lucht worden gemeten.

Mexico-stad levert een grote aanslag op de drinkwatervoorraad in de omgeving. Per seconde worden vele tienduizenden liters water de stad ingepompt, waarvan later tweederde als rioolwater wordt afgevoerd. Het gemiddelde verbruik bedraagt 360 liter per persoon per dag, het dubbele van wat bijvoorbeeld een Parijzenaar nodig heeft.

In Sa~o Paulo telt 18 miljoen inwoners op een oppervlak van 2800 vierkante kilometer, een gebied iets kleiner dan Zuid-Holland. De stad biedt grotendeels hetzelfde beeld als Mexico-stad; hoogbouw en sloppenwijken. Eenderde van de Brazilianen pakt het openbaar vervoer. Dat zou veel meer moeten zijn, wil alles op rolletjes lopen, maar dat kan het systeem niet aan. De 15 kilometer metrolijn die er jaarlijks bijkomt, is niet toereikend.

De groei van Sa~o Paulo is ontzettend snel gegaan. Honderd jaar geleden woonden er nog maar 265.000 mensen, minder dan de helft van vandaag de dag in Rotterdam. De helft van de huidige stadsmensen is er niet geboren, maar komt van het platteland.

Criminaliteit, mede veroorzaakt door het schrille contrast tussen rijk en arm, teistert de Braziliaanse stad. In 1999 zijn in Sa~o Paulo 9000 mensen vermoord. Ter vergelijking: in de grootste stad van Nederland, het ruim 700.000 inwoners tellende Amsterdam, waren dat er dertig.

Inkomen

Steden blijven groeien, vooral in de derde wereld. Nog een paar jaar en de helft van de wereldbevolking woont in de stad, vergeleken met 30 procent in 1950. Ondanks alle tekortkomingen is in het centrum van industrie en handel de kans op inkomen en opleiding het grootst.

In 2015 staat volgens onderzoekers Tokio nog steeds bovenaan in de lijst, op de voet gevolgd door Bombay in India en Lagos in Nigeria. Tokio krijgt er in tussentijd nog geen miljoen mensen erbij, terwijl het inwonertal van Lagos bijna verdubbelt en dat van Bombay met de helft toeneemt.

Europese steden komen in de hoogste regionen van de lijst niet voor. Dat was in het verleden wel anders, toen Londen en Parijs aan de top stonden. Dat luchtvervuiling en erbarmelijke omstandigheden niets nieuws onder de zon zijn, blijkt wel uit de verhalen van Charles Dickens, die onder andere in zijn boek "Oliver Twist" het grauwe een uitzichtloze Londen van de negentiende eeuw beschrijft.

In Extreem komt elke twee weken een bouwwerk, natuurverschijnsel, een technisch hoogstandje of iets anders aan bod dat zijn weerga niet of nauwelijks kent. Eerdere afleveringen van deze serie zijn te vinden in onze digitale krant, www.refdag.nl.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.