+ Meer informatie

Terdege-actie voor Haïti afgerond: 200.000 gulden voor voedingsposten

3 minuten leestijd

Terwijl Haïti opnieuw in een politieke crisis verkeert, werd door Terdege de lezersactie voor dit zwaar geplaagde eiland afgerond. Doel was het steunen van voedingsposten van de stichting Parole et Action. Met betrekkelijk weinig geld kan op deze manier veel worden verricht. Door de voedingssituatie van met name peuters en kleuters in de gaten te houden, wordt de kindersterfte aanzienlijk teruggebracht.

De opbrengst van de jongste lezersactie van Terdege werd op passende wijze beleend gemaalct. De heer J.H. Koppelaar, president van de Raad van Bestuur van de ERDEE Holding (waarvan Terdege deel uitmaakt) deponeerde Haïti's volksvoedsel in een mand op een weegschaal. Nadat hij een zak rijst en enlcele pakken bonen had ingeladen l

God de eer
De heer Koppelaar trok in zijn openingswoord enkele lijnen vanuit 2 Korinthe 8. In dit Bijbelgedeelte roept Paulus de gemeenteleden van Korinthe op om de arme christenen van Jeruzalem te gedenken. Daarbij stelt hij eerst de milddadigheid en de houding van de gemeente van Macedonië tot voorbeeld. Vervolgens verwijst hij naar de arbeid van de Heere Jezus Christus, Die "om uwentwil is arm geworden, daar Hij rijk was, opdat gij door Zijn armoede zoudt rijk worden." De voorzitter van de Raad van Bestuur stond ook stil bij de zorg van Titus en twee medearbeiders voor de bezorging van het geld. Hij typeerde dit drietal als "een vertrouwenwaardig college, gegrond op Schrift en belijdenis". „God alleen kreeg de eer in de inzameling, de uitdeling en de ontvangst van de giften. In alles stond Zijn gave centraal: Code zij dank voor Zijn onuitsprekelijke gave." Koppelaar noemde het in dit verband opmerkelijk dat ook de voedseluitdelingen op Haïti worden voorafgegaan door gebed.

Verbondenheid
Maarten Post, die enkele jaren op Haïti actief was als ontwikkelingswerker, schetste de culturele en medische achtergrond van de voedingsposten en de praktijk van de hulpverlening. Woord-en-Daadvoorhchter De Pater gaf door een diapresentatie een beeld van het straatarme land. De bijeenkomst werd besloten door ds. M.A. van den Berg, voorzitter van Woord & Daad. Hij wees op de verbondenheid van het gehele menselijke geslacht, in Adam. „We hebben verantwoordelijkheid voor elkaar. Dat geldt in het bijzonder als we de tweede Adam, Jezus Christus, mogen kennen." De predikant sprak de wens uit dat in het werk van zowel Terdege als Woord & Daad de bewogenheid van Jezus Christus mag doorklinken.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.