+ Meer informatie

Autofabriek DAF kampt met verliezen

Bestuur geeft geen prognose voor dit jaar

3 minuten leestijd

EINDHOVEN (ANP) - Autofabriek DAF heeft vorig jaar een overigens niet onverwacht verlies van in totaal ƒ 227,6 miljoen geleden. In 1989 verscheen er nog een nettowinst van ƒ 171,7 miljoen in de boeken. De belangrijkste redenen voor deze omslag zijn volgens DAF tegenvallende verkopen (vooral in Groot-Brittannië), sterk toegenomen druk op de marges, hogere rentelasten en onderbezetting van het produktieapparaat.

Bestuurdersvoorzitter A. van der Padt was gisteren bij de presentatie van de jaarcijfers uiterst terughoudend over de winstprognose voor geheel 1991. „Gebeurtenissen uit 1990 nopen mij tot voorzichtigheid", aldus Van der Padt. Hij beklemtoonde dat er geen prognose wordt afgegeven voor de tweede helft van 1991. De markten blijven volgens Van der Padt eenvoudig te veel in beweging voor een gedetailleerde prognose.

Bovendien ondervindt DAF nog steeds de naweeën van de Golfcrisis. Naar het Midden-Oosten is nog steeds niet voldoende transport mogelijk. Ook blijft de markt in Groot-Brittannië volgens Van der Padt bijzonder zwak.

Zeker is in ieder geval wel dat er voor het lopende boekjaar geen nieuwe voorzieningen in verband met reorganisaties in het vat zitten. De 78 miljoen aan buitengewone lasten die op het resultaten van 1990 drukken, dekken volgens de bestuursvoorzitter de reeds getroffen ombuigingen en de reorganisaties die voor 1991 nog op stapel staan. Voor dit jaar betreft het kosten voor de afvloeiing van nog eens 300 à 400 medewerkers in de indirecte sfeer. In 1990 verminderde het personeelsbestand in de directe en indirecte sfeer met 1300 tot 15.390.

„Teleurstellend"

De resultaten in 1990 omschrijft Van der Padt als „uitermate teleurstellend". Bij de presentatie van de halfjaarcijfers rekende DAF voor het gehele jaar nog op een bescheiden positief resultaat. Die verwachting was gebaseerd op de hoopgevende resultaten in het tweede kwartaal. Mede door de Golfcrisis zag het concern zich aan het einde van het derde kwartaal gedwongen tot een negatieve bijstelling van de winstprognose.

De omzet van DAF nam vorig jaar met 8,3 procent af van ƒ 5,27 miljard tot ƒ 4,83 miljard. Vóór buitengewone baten en lasten bedroeg het verlies ƒ 149,6 miljoen. De buitengewone lasten van ƒ 78 miljoen hebben betrekking op reorganisatiekosten. Het gehele verlies zal ten laste van de algemene reserves gebracht. Er wordt geen dividend voorgesteld. Over 1989 bedroeg de uitkering ƒ 2,50 per aandeel.

Bedrijfswagens

Vooral in Groot-Brittannië nam de vraag naar bedrijfswagens sterk af. Over geheel 1990 liep hier de markt voor vrachtwagens met een laadvermogen van meer dan 3,5 ton met 30 procent terug ten opzichte van het jaar daarvoor. GevoJg daarvan voor DAF was een omzetbijdrage uit Groot-Brittannië in 1990 van 31 procent tegenover 40 procent in 1989.

Daarentegen groeide de herenigde Duitse markt met 21 procent. Ook DAF profiteerde daarvan, zij het in bescheiden mate. De Nederlandse bedrijfswagenfabrikant voerde zijn marktaandeel in Duitsland vorig jaar op van 0,7 tot 0,9 procent. Het bedrijf kreeg er in 1990 in Duitsland ruim honderd dealers bij. Uiteindelijk zal het totale aantal verkooppunten in Duitsland volgens Van der Padt in 1991 stijgen tot 180 à 200.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.