+ Meer informatie

Schoenmaker en leest

4 minuten leestijd

Premier Lubbers ontmoet niet alleen in Nederland, maar ook In de Europese Gemeenschap en zelfs op mondiaal niveau in toenemende mate respect en waardering. Niet in het minst wordt dit veroorzaakt door een steeds groeiende internationalisering in het denken van de premier. Dat blijkt uit de redevoeringen die de premier in de laatste jaren heeft gehouden. Dat blijkt ook uit zijn creativiteit in het zoeken van oplossingen voor internationale vraagstukken. Zijn vorig jaar in Dublin gepresenteerde energieplan staat nog steeds op de internationale agenda.

Op nationaal gebied lijkt Lubbers meer plichtmatig dan creatief te zijn, op internationaal gebied werkt hij voortdurend aan verbetering van zijn imago. Dat hij daarbij weleens in het vaarwater komt van de minister van buitenlandse zaken, mr. H. van den Broek, neemt hij op de koop toe.

Kortom, het heeft er alles van weg dat de premier ons land ontgroeit. Dat de kleinschaligheid van ons land de premier te eng wordt. Zijn internationale gerichtheid ontneemt hem weleens het gevoel voor verhoudingen in ons land. Dat blijkt ook weer uit het gisteren verschenen vraaggesprek met de premier in Christen Democratische Verkenningen.

In dit orgaan van het wetenschappelijk instituut voor het CDA beschuldigt Lubbers de CDA-fractie in de Tweede Kamer, zijn „politieke vrienden in het parlement", van een farizeïstische uitleg van de CDA-principes. Want deze fractie wil er niet aan meewerken dat schoolbesturen gedwongen worden aan hun school werkloze leraren met een andere levensovertuiging dan de school, te benoemen.

Die werkloosheid onder leraren is de premier een doorn in het oog. Hij vindt het verdwijnen daarvan kennelijk veel belangrijker dan de beleving van de identiteit In een school. De identiteit is in de ogen van Lubbers ondergeschikt aan de werkgelegenheid. Elders in het vraaggesprek zegt hij ook met zoveel woorden dat schoolbesturen door hun weigerachtige houding het principe van de identiteit misbruiken ten koste van het sociale aspect4 Deze schoolbesturen zijn dus asociaal.

Al eerder heeft Lubbers er blijk van gegeven weinig van onderwijs te weten en ook geen antenne te hebben voor de in de grondwet verankerde vrijheid van onderwijs inclusief de daarbij behorende uitwerking in wet- en regelgeving. Of deze christen-democratische premier moet, mede door zijn op syncretisme (versmelting van verschillende opvattingen) gebaseerde levensovertuiging, de verzuiling in het onderwijs zo onbelangrijk vinden, dat hij de instandhouding daarvan asociaal vindt.

Want laat het ook Lubbers, zelfs al bezit hij weinig pedagogische kennis, duidelijk zijn dat de handhaving van de identiteit van een school staat of valt met de keus van leerkrachten en van gebruikte leermethoden. Als de identiteit van een school alleen blijkt uit de godsdienstles. Is die levensbeschouwing geen knip voor de neus waard. De identiteit van een school komt tot uitdrukking in de eenheid tussen grondslag en dagelijkse praktijk in de klas.

Een protestants-christelijke identiteit kan niet door een rooms-katholieke leerkracht worden uitgedragen. Dat heeft niets te maken met asociaal gedrag. Het is te betreuren dat Lubbers kennelijk ook die wortels is ontgroeid.

Overigens is te vrezen dat de premier niet alleen staat in zijn overtuiging dat de verzuiling, dat de wezenlijke identiteitsbeleving, ook in het onderwijs, tot het verleden behoort. Zoals ook op andere terreinen, geeft Lubbers in dit vraaggesprek een mening die haar tijd vooruit is. Nog is de vrijheid van onderwijs onomstreden, maar het is goed te bedenken dat we ons in de nadagen van dat tijdperk bevinden.

De premier is een groot man. Maar hij moet zich maar niet bezig houden met zaken die hem nooit echt hebben geïnteresseerd, zoals het Nederlandse onderwijsstelsel. Zaken, waarover hij ook onvoldoende kennis in huis heeft. Kortom, zelfs op dit niveau geldt het spreekwoord: Schoenmaker, blijf bij uw leest.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.