+ Meer informatie

Kroonberoep moet gehandhaafd

Inzake bestemmingsplannen

2 minuten leestijd

DEN HAAG — Het beroep bij de kroon over bestemmingsplannen fit gehandhaafd te blijven. Burgers moeten in de gelegenheid blijven beroep bij de kroon aan te tekenen over bestemmingsplannen die door gedeputeerde staten zijn goedgekeurd.

Dit is een van de wijzigingen die minister Beelaerts van Blokland (Volkshuisvesting en ruimtelijke ordening) en minister Wiegel (Binnenlandse zaken) hebben aangebracht in de voorstellen tot wijziging van de Wet op de ruimtelijke ordening. De voorstellen hebben zij vrijdag aan de Tweede kamer aangeboden, aldus het ministerie van Volkshuisvesting.

In de wijziging is wel opgenomen dat het beroep op de kroon in het algemeen geen schorsende werking heeft. Dit houdt in dat een door Gedeputeerde Staten goedgekeurd bestemmingsplan uitgevoerd kan worden, ook al is tegen die goedkeuring beroep ingesteld. Alleen bij een verzoek om schorsing van de beslissing van Gedeputeerde Staten tot goedkeuring van een bestemmingsplan, wordt deze beslissing onmiddellijk opgeschort. Dit verzoek dient wel tijdens de beroepstermijn, naast het ingestelde beroep te worden ingediend.

Het kabinet-Den Uyl had in 1977 een ontwerp-wijziging van de wet op de ruimtelijke ordening ingediend. Die beoogde de langdurige procedure van het totstandkomen van een bestemmingsplan te verkorten door het beroep op de kroon af te schaffen. Tegen dit voorstel kwam kritiek uit de Tweede kamer, omdat gevreesd werd voor aantasting van de rechtszekerheid en de rechtsbescherming van de burger.

„Het besluit van de regering om het kroonberoep in de bestemmingsplanprocedure te handhaven is slechts schijn: het wekt slechts de indruk tegemoet te komen aan de massale protesten uit 1977 tegen het voorstel van het kabinet-Den Uyl om het kroonberoep volledig af te schaffen".

Dit zegt de stichting natuur en milieu in een eerste reactie op het regeringsvoorstel om het kroonberoep in de bestemmingsplanprocedure te handhaven. De bezwaren van natuur en milieu richten zich tegen het vervallen van de automatische opschortende werking van het kroonberoep. Dit zal het gevolg hebben dat kroonberoep in de toekomst weliswaar mogelijk zal blijven, maar dat intussen wel al begonnen mag worden met de uitvoering van de bestenuningsplannen. Dat zal er toe leiden dat tegen de tijd dat de kroon zich over de plannen kan uitspreken, de bekritiseerde weg inmiddels is aangelegd of het natuurgebied al is volgebouwd.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.