+ Meer informatie

Zending hoger op de agenda

3 minuten leestijd

Nu er in de evangelicale traditie de laatste jaren veel over zending gepubliceerd is en in grote steden allerlei missionaire initiatieven tot gemeentevorming van de grond komen, is het volgens dr. J. H. van Doleweerd de hoogste tijd om ook de gereformeerde traditie in rapport met de huidige tijd te brengen.

Tegen deze achtergrond schreef hij ”Dauw op de aarde. De zending van de kerk in de wereld”. Hierin verwerkt hij de uitgangspunten van de gereformeerde theologische traditie in een actuele visie op zending. Van Doleweerd (1961) is missioloog en theologisch docent. Namens de Zending Gereformeerde Gemeenten is hij verbonden aan de theologische hogeschool Johanes Calvin te Denpasar, Indonesië.

In een tijd van toenemende ontkerkelijking, secularisatie en opkomende spiritualiteit is het belangrijk dat zending hoger op de agenda van de kerk komt te staan. Als kerk zijn we vaak zo druk met binnenkerkelijke zaken zoals pastoraat, kerkverlating en kerkelijke eenheid dat dit ten koste gaat van de zendingsopdracht. Beseffen we nog de ernst van het Evangelie, dat wie Christus niet kent verloren gaat? Zending kan de kerk helpen om los te komen van kerkelijk egocentrisme.

Het boek ”Dauw op de aarde” beoogt een handreiking te zijn voor theologen, ambtsdragers en geïnteresseerde gemeenteleden, om hen vanuit de gereformeerde theologie toe te rusten. De gereformeerde theologie is, volgens de auteur, vitaal, relevant en actueel, ook voor de missiologische vraagstukken van nu.

De schrijver start met een Bijbels-theologische en dogmatische bezinning op zending, waarbij de gedachte van de ”missio Dei” uitgangspunt is. Zending begint namelijk niet bij mensen maar bij God, Die Zich een gemeente vergadert uit het hele menselijke geslacht en daarom mensen roept om het Evangelie van Zijn koninkrijk in woord en daad te prediken. Vervolgens staat de auteur stil bij de kerk (deel 2), de wereld (deel 3) en de opdracht (deel 4).

Dat de schrijver zelf als zendeling heeft gewerkt in Afrika en Latijns-Amerika is merkbaar. Hij heeft oog voor de dilemma’s en valkuilen die optreden als een kerk elders een gemeente sticht of in contact treedt met bestaande kerken. Er moet ruimte zijn voor verschillen in geloofsbeleving van christenen wereldwijd en de voorkeur voor eigen kerkelijk terrein mag de uitbreiding van Gods Koninkrijk niet in de weg staan.

Tradities die in een bepaalde culturele context en tijd ontstaan zijn, vormen blokkades als ze tot norm verheven worden. Aansluiting bij een concrete lokale cultuur is niet verkeerd, maar elke cultuur dient wel getoetst te worden aan de norm van Gods Woord. In het zendingswerk gaat het erom dat het hele leefsysteem van een bepaalde cultuur in bezit genomen en bepaald wordt door het Woord. „Bij dit inculturatieproces is van belang dat trouw aan de Schrift, het gesprek met de lokale cultuur en het gesprek met lokale christenen hand in hand gaan.”

Doleweerd pleit voor een zekere gelovige ruimhartigheid in het zendingswerk. Een kerk groeit als zondaren tot bekering komen, niet in de eerste plaats als mensen toetreden om lid te worden. „Een evangelist hoeft zich niet bezwaard te voelen als hij iemand de weg wijst naar een andere kerk dan de zijne.”

Belangrijke dingen worden er verder door de auteur gezegd over de praktijk van het zendingswerk, missionaire gemeentevorming en theologisch onderwijs. Het is zijn overtuiging dat het zendingswerk, het contact met kerken overzee en de ontmoeting met nieuwe christenen een kerk weer nieuw elan kunnen geven. De studievragen die aan het eind van de hoofdstukken zijn opgenomen, maken dit boek tot geschikt studieboek, dat ik van harte aanbeveel.


Boekgegevens

Dauw op de aarde. De zending van de kerk in de wereld, dr. J. H. van Doleweerd; uitg. Labarum Academic, Apeldoorn, 2014; ISBN 978 90 3361 782 9; 240 blz.; € 17,95.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.