+ Meer informatie

feuilleton

4 minuten leestijd

113 „Vuur, peper, mosterd en zout. Dat maakt een malse schapebout!

Braad in zijn eigen vet hem gaar.

Zo komt dat lekker hapje wel klaar!"

Toen stak de ridder drie vingers omhoog en schreeuwde: „Hoort mij. Ik zweer op de Twaalf Artikelen! Ik zweer dat ik uw wil doen zal! Ik zweer! ik zweer!"

„Steek de boel in brand!" brulden de boeren.

Hans Edel trok het voorhoofd in diepe plooien. Hij had gaarne het recht zijn loop gelaten; de stem van menselijkheid en rede zweeg enige ogenblikken in zijn hart.

Maar de gerechtigheid gebood: „Gelijk recht en gelijke genade voor allen! Wie de bond bezweert, blijft leven!"

Met tegenzin riep hij: „Broeders! Het valt mij hard genoeg... maar zij hebben gezworen! 't Helpt niet; het recht bindt ons de handen! Zolang zij hun eed houden, moet elke haar op hun hoofdons heilig zijn".

„Maar toch vertrouw ik ze niet, en daarom zal Frieder de vrouw en Gert de man in bewaring nemen!"

Alleen door die maatregel kon hij een schandelijke bloedwraak voorkomen.

De vrienilin ¥ai l^torLuthtfi^
Door W Johannes j|

Dose 1

Berlepsch en zijn vrouw kwamen de toren uit, met de mantels diep over het hoofd getrokken, doodsbang voor de bloeddorstige blikken van de menigte.

Zwarte Hanna trok Gyritha de kap van 't hoofd, liet het mes voor haar ogen schitteren en lachte: „Ha, ha! ik zal je toch wel krijgen!"

De hoofdman stootte haar ter zijde: „Terug, furie!"

„Wat verbeeldt de jonker zich wel!" siste Hanna. „Ben je beter dan wij? We zullen haar behandelen zoals zij ons gedaan heeft!"

De verbitterde boeren balden de vuisten tegen de beide nieuwelingen, die van angst ineenkrompen. Lange Jakob kwam hinkend, met de hoed in de hand, bij de aanvoerder en sprak: „De man, die laffe, oude vrouw, mag wat ons betreft, zijn weg gaan; maar zij moet met de dood gestraft worden!"

Hans Kiekebusch, wiens grijze haren in de wind fladderden, zei toornig: „Zij hoort niet in onze bond".

Allen stonden tegen één; maar die ene zag koelbloedig op allen neer en hield zich aan het recht: „Broeders, ik mag de gruwel niet plegen dat ik de gast, die onder mijn dak zich vertrouwde, verraderlijk vermoorden zou. De Berlepsch hebben de eed afgelegd; ook die vrouw moet onschendbaarzijn!"

Gyritha haalde weer adem; zij klemde zich aan Frieder vast. Deze greep haar stevig bij de mantel en zij trippelde naast hem voort. Haar loerende blik zag een halfvol wijnvat staan.

Haastig stak zij een hand uit, keerde een glas om en liep verder. Enig vocht kletterde in de wijn.

Frieder gaf haar een ribbestoot en grauwde: „Heb je in onze wijn gespuwd!... Daar, kruip in je hol!"

De vrouwe Von Berlepsch werd in een donkere schuur geduwd; een lustoord voor ratten en muizen. Frieder ging er voor zitten, de spies tussen de benen en het hoofd in de hand.

Hij was sedert lang niet meer de vrolijke Frieder; zijn hoofd was op hol door de gedachte aan Gertrude. De eenvoudige boer had nooit een letter gelezen; liederen van ongelukkige liefde kende hij niet en had hij nooit gehoord.

Maar toch kwijnde zijn hart weg van onbeantwoorde liefde, sterker dan de dood. „Ik mag haar niet beminnen en ik kan haar niet haten! Ik lust geen eten en de wijn smaakt mij niet! Moet ik om een meisje ziek en dol worden?" familiebericht * zakelijke adv. * schakeltje * vergadervarla (doorhalen hetgeen met wordt gewenst) wenst wel èi ƒ 2.50/geen bewijsnummer Bestemd vooor het RD van 1991 groot kolom (1 kolom = 4 cm breed) en mm hoog Prijs'per mm ƒ 1.15 met minimum van 15 mm (voor zakelijke advertenties bij contract aanmerkelijk lager). Voor familieberichten geldt een tarief van ƒ 0.96 per mm. Voor brieven onder nr. wordt ƒ 3.- berekend. Exclusief 6% BTW. De tekst dient één dag voor plaatsing ;uiterlljk om 15.30 uur in ons bezit te zijn. Voor de krant van zaterdag: vrijdag uiterlijk om 12.00 uur. Nota zenden aan: Adres: Postcode: Woonplaats: Bon in open envelop zonder postzegel zenden aan REFORMATORISCH DAGBLAD ANTWOORDNUMMER 92 7300 VB APELDOORN

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.