+ Meer informatie

In Staphorst mag jachthaven komen

Raad van State achter ex-boer

3 minuten leestijd

STAPHORST — De exveehouder R. Weide uit Staphorst mag, wat jde Raad van State betreft op de aan hem behorende grond bij het Meppelerdiep onder de rook van -Meppel, een jachthaven aanleggen. Ruim twee jaar geleden werd hem dat door de gemeenteraad van Staphorst belet, wegens mogelijke, verstoring van de zondagsrust.

Met als motief, dat nergens is gebleken dat de levensbeschouwing van het overgrote deel van de Staphorster bevolking zich tegen zo'n jachthaven verzet, vernietigde de PJaad van State onlangs het besluit van de Staphorster gemeenteraad, het geldende bestemmingsplan voor genoemd gebied niet te wijzigen om op die manier de aanleg van een jachthaven mogelijk te maken.

In maart 1979 heeft de raad van de gemeente Staphorst met de kleinst mogelijke meerderheid (acht tegen zeven stemmen) een streep gehaald door de plannen van de ex-boer, om op een strook grond van ruim vier hectare aan het Meppelerdiep een jachthaven te realiseren.

De jachthaven zal plaats moeten bieden aan 200 boten. Ook zou er een ligplaats worden gecreëerd voor 40 passanten.

De heer Weide, door zijn gezondheidstoestand gedwongen een punt te zetten achter zijn werk op de boerderij, had besloten een dergelijk bedrijf op te richten in samenwerking met zijn minder-valide zoon, om op die manier toch zelf in zijn levensonderhoud te voorzien. Daartoe zouden de boerderij en de bedrijfsgebouwen aan het geheel worden aangepast. Binnen het complex zou geen horeca-instelling of iets dergelijks worden gevestigd.

Bestemmingsplan

De enige sta-in-de-weg voor de ambitieuze plannen van vader en zoon Weide, was echter het geldende bestemmingsplan voor het betreffende gebied. De gemeente van Staphorst had de bestemming ,,agrarische grond" moeten veranderen in „actieve recreatie", maar daar voelde de meerderheid van de vroedschap niets voor. Na een uitputtende discussie over deze zaak werd het meerderheidsvoorstel van het college, een voorbereidlngsbesluit te nemen, waardoor de bestemming „agrarisch gebied" zou kunnen worden gewijzigd in „actieve recreatie", verworpen met acht tegen zeven stemmen. Tegen waren de vijf leden van de SGP en de eenmansfracties van de Kiesvereniging op Gereformeerde Grondslag, de Boerenpartij en het GPV.

Zondagsrust

Het waren evenwel geen bezwaren van planologische aard die genoemde fracties deden besluiten tegen te stemmen. De tegenstemmers waren bang voor verstoring van de zondagsrust. Burgemeester F. Niemeijer, die vaker dan eens naar voren bracht, dat er alleen sprake zou zijn van het binnenkomen en uitvaren van boten en dat de heer de Weide geen grootschalige activiteiten op zondag zou ondernemen, slaagde er niet in het getij te keren. De heer Weide heeft niet overwogen het gemeentebestuur toe te zeggen zijn geplande bedrijf ojj zondag te zullen sluiten. Hij besloot in hoger beroep te gaan tegen de zijns inziens „vage en abstracte angstcomplexen" van de meerderheid van de gemeenteraad. Het resultaat: de ex-veehouder wordt door de Raad van State in het gelijk gesteld en het raadsbesluit wordt in strijd met de beginselen van behoorlijk bestuur bevonden.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.