+ Meer informatie

Zoveel hoofden...zoveel zinnen

3 minuten leestijd

Ziekte en gezondmaking
Het interview met dr. M.J. Paul over ziekte en gezondmaking roept wel enkele kritische vragen op. 1. „De ziekenzalving is vanaf het begin van de kerkhistorie als een heilige handeling erkend", volgens het interview, en niet vanaf het rk-besluit in de 16e eeuw het als een sacrament te erkennen. Betekent dit dat ziekenzalving ook nu nog de waarde van een sacrament moet hebben? Ik dacht dat we alleen spreken van sacramenten wanneer ze met instellingswoorden van Christus Zélf gepaard gaan (Matth. 26:26 w en 28:19). 2. De ziekenzalving is een ambtelijke handehng en staat los van de gave der gezondmaking. „Het is ook niet zo dat Jakobus lichamelijke genezing garandeert", volgs. dr. Paul. In Markus 6:13 echter wordt het zalven van kranken rechtstreeks gekoppeld aan de gezondmaking. Gaat het hier nu alleen om een symbool van de Heilige Geest of werd de zalfolie gebruikt als een medicijn? Dit laatste is volgens het getuigenis van Philo e.a. het geval. Zó dr. H.J. Jager in een exegese-citaat over Jakobus. Volgens hem is in de kerkgeschiedenis weinig bekend over het zalvingsgebruik. De blijvende betekenis van Joh. 5:15 zou dan zijn dat we de Heere moeten aanroepen en de middelen gebruiken. 3. Je kunt volgens dr. Paul niet zeggen dat de ziekte van Job hem uit Gods vaderhand toekwam. Is dat zo? Ik krijg uit Hebr. 12:711 een a idere indruk. Ook al laat God daarbij de satan tot op zekere hoogte zijn gang gaan. Weliswaar is Hij God, onze Vader, maar tegelijk ook God, die we ook in deze zaken niet moeten afmeten naar onze menselijke begrippen. 4. In het artikel wordt gezegd dat het woord "oprichten" een bredere betekenis heeft dan lichamelijke genezing. Het Griekse woord dat in Jak. 5:15 is gebruikt, komt ook voor in b.v. Markus 9:27 en Hand. 9:41. In beide gevallen komt het voor na een wonder van genezing, nl. de uitwerping van een stomme geest bij de maanzieke knaap en de opwekking van Dorkas uit de dood. Dus niet "oprichten" als het ontvangen van geestelijke kracht om een ziekte te dragen, enzovoort. Samenvattend komt het me voor dat we de nodige reserves mogen hebben bij de ziekenzalving zoals die in dit interview naar voren werd gebracht. Het artikel sticht bij mij éérder verwarring dan Zondag 10 van de Heidelb. Catechismus.
G. Everts, Hoogeveen

Foto's staatsbezoek Z-Afrika
Bij de foto's van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika in de vorige Terdege stond helaas niet vermeld door wie deze foto's gemaakt waren. De fotoreportage was het werk van Han Schenk.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.