+ Meer informatie

„Kracht van Oostblok moet duidelijk worden"

Nuclear Planning Group Bonn:

2 minuten leestijd

BONN — De publieke opinie in Europa, (zeker die in Nederland), moet duidelijk worden gemaakt lioe dè kraclitsverlioudin-! gen zich in het nadeel van het Westen hebben ontwikkeld.

Dit heeft de minister van Defensie, De Geus, gisteren na afloop van de eerste dag van de ,,Nuclear Planning Group"-bijeenkomst in Bonn verklaard nadat zijn Amerikaanse collega Caspar Weinberger had gesproken over een zodanige,,opvoeding" van de Amerikaanse bevolking dat de Amerikaanse defensiebegroting in 1982 vijftien procent hoger zal zijn dan die welke de regering-Carter had voorgesteld. In de jaren van betrekkelijke ontspanning, aldus de minister, heeft de Sovjet-Unie een expansief buitenlands beleid gevoerd, en vaste voet gekregen in gebieden waar zij dat vroeger niet had. Nu er in de publieke opinie enige twijfel over de kracht van de SovjetUnie bestaat, is het nodig in giote openheid te spreken. De verkiezingscampagne biedt hiervoor een goede gelegenheid. Nederland, aldus de minister, zal leemtes in bestaande wapensystemen, op het gebied van personeel en materieel, moeten aanvullen, en verouderde wapensystemen moeten vervangen.

Over de jaarlijkse verhoging van de defensie-uitgaven met drie procentwaartoe de NAVO-landen in 1978 besloten — en die door Weinberger niet werd genoemd — zei de minister dat dit een eenmalige, beslist noodzakelij-; ke operatie was geweest die goed heeft^ ewerkt. Met het nadrukkelijke voor^' ehoud dat hij zich niet wilde vast-, spinnen op drie procent voegde hij hier aan toe dat de NAVO-landen er voor moeten blijven zorgen dat de militaire" krachtsverhoudingen niet slechtêrworden. Zeiden Amerikaanse woord;^ voerders met zo veel woorden dat voor het welslagen van onderhandelingen met de Sovjet-Unie over wapenbe-; heersing verhoging van de defensie-uitgaven voor investeringen een abso-lute voorwaarde is, minister De Geus zei niet te denken dat het noemen vaiï een verhoging der defensiè-uitgaveti met vijftien procent moet worden ge-: zien als een voorbeeld dat de West-europese NAVO-landen dienen na fevolgen. °i Van alle bondgenoten wordt ver* wacht dat zij hun aandeel in de gemeenschappelijke defensie blijven dragen. Nederland heeft altijd een • evenredig en rechtvaardig deel gedra-; a gen, en zal dat in de toekomst blijvend doen. »

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.