+ Meer informatie

RECENSIE

2 minuten leestijd

ds. D. Quant, drs. R.W.J. Soeters, ds. H.J.Th. Velema (red.), Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2014. Uitg. Buijten & Schipperheijn, Amsterdam 2014, € 11,30. Ook verkrijgbaar op cd-rom (€ 11,30, combinatieprijs € 14,75).

In een paarse omslag is het onder ons bekende boekje verschenen. Een dankwoord aan de broeders die er hard aan hebben gewerkt is hier zeker op zijn plaats. Het is toch een onmisbare gids voor ons kerkelijk leven. Uiteraard kijk je al snel naar de statistieken. Helaas is er over het jaar 2013 sprake van een per saldo vrij groot ledenverlies: meer dan 500 leden en doopleden. 826 leden onttrokken zich of gingen naar geen andere kerk. Dat roept de vraag op: zou dit erop wijzen dat de kerkverlating die in de RKK en de PKN al jarenlang zulke grote bressen slaat, nu ook in volle hevigheid ons bereikt heeft? De opmerking van de kroniekschrijver is terecht: ‘Onze werfkracht is te gering en onze aantrekkingskracht is te klein om van de rode cijfers zwarte te maken’.

Hoe dan ook: veel kerkenraden zuchten eronder en bidden om een kentering.

Een paar dingen die opvielen: klopt het dat het ledental van IJmuiden in één jaar tijd meer dan verdubbeld is? Het zou prachtig zijn natuurlijk…. Nog iets: waarom wordt de ene hoogleraar onder de gemeente waar zijn naam staat aangeduid met ‘dr.’ en de andere met ’prof. dr.’? Waar is ‘Zendingsgemeente Assen zoekt’ gebleven? En: is niet over het hoofd gezien dat Via Nova in Amsterdam een zelfstandige gemeente is geworden, zodat het totaal aantal gemeenten niet is verminderd met 3, maar met 2?

Maar dit zijn natuurlijk kleine dingen op zo’n grote schat van informatie.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.