+ Meer informatie

Zendingsmiddag van het Noorden

„Gods kinderen zijn niet bijzonder"

3 minuten leestijd

DRIESUM — „Pas op voor mensen die zeggen: „Hoe minder, hoe liever". Een waar kind van God is gunnend, die gunt heel de wereld behoud in Christus". Aldus ds. D. J. Budding uit Elspeet, een van de sprekers op de gisteren in de hervormde kerk te Driesum gehouden zendingsmiddag van het Noorden.

E. van Baren, voorganger van een hervormd-gereformeerde evangelisatie, opende de middag en sprak over het laatste gedeelte van 1 Korinthe 3:9. „Het komt er op aan dat wij levende bouwstenen zijn van het gebouw waarvan gesproken wordt. Is dat zo, dan mag gesteund worden op het enige en eeuwige fundament Christus". Hij waarschuwde ervoor slechts steigerwerk rondom het gebouw te zijn. Dit steigerwerk, in het natuurlijke meestal van hout, wordt uiteindelijk verwijderd en verbrand.

Ds. A. Belder uit Nieuwe-Tonge sprak naar aanleiding van 2 Korinthe 3:2 en 3 en belichtte „de tafel waarop de brief geschreven is'' en „de hand waarmee de brief geschreven is" en „de lezer voor wie de brief geschreven is".

Bijzondere mensen

Het gaat er volgens ds. Belder om dat de liefde van de Heere Jezus in onze harten geschreven staat. Ons hart is van nature een stenen tafel. Iets dat van steen is, is koud, gevoelloos en onbuigzaam. De Heere Jezus moet ons stenen hart veranderen in een vlezen hart. Slechts een vlezen hart is ontvankelijk voor God en Gods Woord. „De Heere is zeer gewillig u zo'n hart te schenken en gebruikt daartoe Zijn Woord en Geest", hield hij zijn hoorders voor.

Indien de Heere ons een nieuw hart heeft geschonken, blijft dat voor anderen niet verborgen. Wij worden dan leesbare brieven van Christus. Tegenwoordig neigt men ertoe, aldus de predikant, om Gods kinderen als bijzondere mensen te zien. Dat is niet juist. Gods volk zal, als het goed is, toch iedere keer weer moeten leren: „Mijn genade is u genoeg". Daar past niets van de mens bij.

Wolven

Ten slotte voerde ds. Budding het woord. Hij had als tekst Matthéüs 10:16 gekozen: „Ziet, Ik zende u als schapen in het midden der wolven; zijt dan voorzichtig gelijk de slangen, en oprecht gelijk de duiven". Het uitzenden van dienstkechten is en blijft het werk des Heeren, aldus ds. Budding. Velen gaan uit zonder geroepen te zijn. Zij bezondigen zichzelf op de preekstoel. Vele mensen willen dominee worden maar de stootkracht van de Heilige Geest ontbreekt. Waar die ontbreekt, ontbreekt alles.

Vervolgens wees hij erop dat in deze tekst een geweldig wonder verborgen ligt. De Heere zendt nog schapen (predikers) uit naar mensen die wolven zijn. De predikant waarschuwde de aanwezigen voor het „onvruchtbaar geroddel over predikanten", en spoorde aan te bidden om uitstoot van oprechte dienaars.

Wolven verscheuren het liefst schapen en uitgerekend voor zulken had God de Vader zijn Zoon, het Lam Gods, over. Wat nu in de natuur niet kan, van wolf schaap worden, kan bij de Heere wel. „Laten wij de Heere er maar veel om vragen ons van wolf in schaap te veranderen", aldus ds. Budding.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.