+ Meer informatie

Onze zesde ontmoetingsdag

5 minuten leestijd

2

Omdat het de bedoeling was, dat we de middagsamenkomst in de Gereformeerde kerk zouden openen brachten we daar met vele anderen de middag door Ook de andere predikanten, die 's morgens in de Herv kerk gesproken hadden, waren nu in deze kerk: Dit gebouw is met zo groot als de Herv kerk, maar voor ons doel bleek het heel geschikt Het was heel goed bezet.

Maar we willen eerst een verslag geven van wat er in de Herv kerk gebeurde De gegevens daarvan kregen we welwillend van een van de bezoekers.

Ds H C van der Ent, bij onze vrienden en vriendinnen wel bekend, vooral als verzorger van onze jeugdrubriek, liet zingen Ps 108 : 1 en 7 HIJ las Romeinen 8 : 31 - 39 en ging vooi in gebed Hij sprak een openingswoord over Zo God voor ons is, wie zal tegen ons zijn In het vorige nummer van ons blad heeft Ds Van der Ent zelf er al een verslag van gegeven Daarnaar verwijzen we.

Onder het zingen van Ps 83 : 3 en 4 besteeg Ds M. C. Tanis de kansel Hij sprak over „Een blik uit het venster” Dat was ontleend aan 2 Samuel 6 : 16, waar het gaat over Michal, de dochter van Saul Het was naar we vernamen een treffend woord U kunt ervan lezen in dit nummer Ds. Tanis heeft zelf dit verslag van zijn rede gemaakt.

Van hoorders vernamen we, dat ze met hartelijke instemming naar de woorden van beide sprekers hadden geluisterd. Doordat we zelf in het andere kerkgebouw waren, moeten we het doen met het verslag in ons blad en met wat we uit de mond van anderen hoorden. Zo is het ook met hen, die de ontmoetingsdag helemaal niet hebben bijgewoond, die nog veel meer hebben gemist.

Aan het einde van zijn rede het Ds Tams zingen Ps 138 : 3 en 4 Er werd weer een collecte gehouden De totale opbrengst van die dag is intussen al in het vorige nummer vermeld.

Ds H van Leeuwen sprak een slotwooid Dooidat deze nu in de naburige gemeente El burg staat, had hij de leiding bij de voorbereiding, waarvan hij zich voorbeeldig heeft gekweten. Hij van zijn kant richtte woorden van dank aan anderen. In dit nummer kan men in de vorm van een meditatie vinden wat hij verder sprak Er werd gezongen Ps 68 : 11 en 17 Ds Van Leeuwen ging voor in dankzegging en gebed. Staande werd nog gezongen Ps 72 : 11 en toen ging de menigte de kerk uit.

We konden dat juist zien gebeuren De samenkomst in het andere kerkgebouw was iets eerdei afgelopen. We konden daardoor nog met verschillende bezoekers spreken en wel opmerken, dat men onder de indruk verkeerde van de goede woorden, die gesproken waren.

Maar laten we eerst vertellen, hoe het m het Geref kerkgebouw ging.

Precies om 2 uur beklom Ds Van Vuuren de kansel. We zongen op zijn verzoek Ps 103 : 7 en 9. HIJ ging voor in gebed Hij sprak weer over Genesis 16 : 8 : Van waar komt gij en waar zult gij heengaan? Daarna zongen we Ps 119 : 30.

Ds R. Kok kreeg toen gelegenheid om opnieuw te spreken over „Bevinding vrucht van de beproeving” Wat de hoofdzaak betreft bracht hij hetzelfde naar voren als in de morgensamenkomst in het Herv. kerkgebouw. U kunt daarvan kermis nemen door de samenvatting in het vorige en dit nummer van ons blad.

Weer zongen we en wel Ps 25 : 6 en 7. Nogmaals kregen we gelegenheid om een gave af te zonderen voor het doel.

Daarna kregen we nog een slotwoord van Ds. D. Slagboom. Deze kon de morgensamenkomst met bijwonen, omdat hij een spreekbeurt moest vervullen op een zendingsdag van zijn classis Dat was tevoren bekend. Daarom stond zijn naam met vermeld onder de sprekers. Het zag er met naar uit, dat hij zou kunnen komen Maar hij had ’s morgens op de zendingsdag gesproken en had zich gehaast om nog m Doornspijk de middagsamenkomst bij te wonen Op ons verzoek was hij dadelijk bereid om een slotwoord te spreken Hij las Nehemia 2 : 19 en 20 en bepaalde onze aandacht bij God van de hemel, die zal het ons doen gelukken, en wij, Zijn knechten, zullen ons opmaken en bouwen.

Ds. Slagboom richtte nog woorden van dank aan de kerkeraad van de Geref kerk en aan de koster, die zijn volle medewerking had verleend Hij ging voor in dankgebed en vroeg Gods zegen over alles en Zijn bewarende hand over allen Vervolgens zongen we Ps 89 : 7 en 8. Ds.

Slagboom eindigde met de laatste bede uit de Avondzang.

Onder indruk van alles verheten de bezoekers het kerkgebouw. Velen bleven nog napraten, ook met anderen, die in de Herv kerk samengeweest waren De ene na de andere auto vertrok Het was ongeveer vijf uui toen de laatste bezoekers naai huis keerden.

(Wordt vervolgd)

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.