+ Meer informatie

R'dam bezorgd over meer bezuinigingen

Politie bijna,, tegen het plafond"

2 minuten leestijd

Provinciale staten van Overijssel verschillen van mening over het ontwerp van de wet die de splitsing van Overijssel regelt. Dit bleek maandat in de eerste ronde van het debat dat de staten aan de bestuurlijke herindeling van Oost-Nederland wijdden. CDA, GPV, SGP en de meerderheid van de VVD noemden het plan van Wiegel volstrekt onaanvaardbaar. De PvdA en D'66 beoordeelden de voorstellen van de liberale bewindsman positiever,

debast in de Overijsselse staten word woensdag voortgezet.

De Gelderse staten willen eerst meer duidelijkheid over de verdeling van taken en bevoegdheden tussen de drie be, Een belangrijk struikelblok voor Gelderland vormt de versnippering van de Veluwe in de plannen van Wiegel. Gedeputeerde en Provinciale staten vinden dat het in tweeën delen van de Veluwe een ernstige bedreiging voor de eenheid van dit gebied is. Met het opdelen van de Veluwe wordt het streekplan Veluwe op losse schroeven gezet.

Ook de kosten die de opsplitsing van de provincie Overijssel met zich meea\ verbonden zij ook de nodige ROTTERDAM — Door veel iitie-aangeiegenheden. Hij verwacht bezwaren aan de opdeling van te snoeien- op met name mate- ^°|erhem1atrp?mielL'ookSet Overijssel. rieel en gebouwen kan de Kot- meedoen aan de algemene bezuiniginterdamse politie de begroting 6^" ^'^ de gemeentelijke begroting nog i CDA, WD, PvdA en D'66 hadden de voor 1982 rnnrt kriiwn Ak hp? te wachten staan. grootst mogelijke moeite met de om ..,,.. -.- , • 1- ^H?*^ *?'*•* ™"" Krijgen. AIS net i^ een brief die binnenkort aan de mi

vang van usseUand. Uit een oogpunt Tijk echter nog verdere bczumi van maatsch^pelijke samenhang zou gingen doorvoCrt, slult de be

moet afstaan, groter dienen te zijn. Het grotmg met meer en Zit de poli

tie , ,tegen het plafond".

Dit zei de Rotterdamse hoofdcommissaris van politie, A. Vermeij, maandag in de gemeentelijke commissie ponister van Binnenlandse Eaken Verstuurd wordt schrijven de hoofdcommissarissen van de vier grote steden dat zij een betere sterkte-vaststelling van het rijk willen. Minister Wiegel wil de vaststelling van de sterkte van het korps laten afhangen van de groei vanhet inwonertal. Dit systeem wordt al toegepast bij kleinere gemeenten maar levert volgens de politiechefs onvoldoende personeel op om de problemen in de grote steden het hoofd te bieden.

Die problemen zijn ondermeer de zich gewijzigde samenstelling van de bevolking en de dagelijkse terugkeer van de wegtrekkende bevolking in het forensverkeer. Bovendien hebben de vier steden een belangrijke centrumfunctie die veel werk met zich meebrengt, aldus de hoofdcommissarissen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.