+ Meer informatie

SLOTWOORD

4 minuten leestijd

Het is niet mijn taak een samenvatting te geven van het vele dat u vandaag hebt gehoord. Evenmin is het mijn taak een evaluatie van de conferentie aan u voor te leggen.

Een slotwoord, terwijl u zich gereedmaakt om huiswaarts te gaan, moet iets hebben van een bemoediging, een aansporing, waarin de toerusting van vandaag nog eens naar u toe komt.

Twee dingen wil ik graag benadrukken. De noodzaak van het pastoraat in deze tijd. Pastoraat vat ik dan iets breder op dan alleen het doen van huisbezoeken. Alle pastorale contacten, met liefdevolle aandacht voor de ander vallen eronder. Hierin komt de zorg van de Goede Herder naar het schaap, ja naar elk schaap van de kudde.

Het kan niet duidelijk genoeg gezegd worden dat dit pastoraat in onze tijd dringender is dan ooit. Persoonlijke aandacht voor de mensen, waarin de liefde en de zorg van de Heere Jezus Christus tot hen komt.

In een tijd van matérialisme en individualisme is er dringend behoefte aan persoonlijk contact. Ambtsdragers, predikanten daarbij inbegrepen, zouden bepaalde werkzaamheden beter achterwege kunnen laten om in elk geval pastoraat te beoefenen, aan heel de kudde. Zij moeten weten wat er leeft onder de mensen. Zij moeten zich op de hoogte stellen van zorgen, moeiten en vreugden.

Er zijn veel jongelui die de kerk vertaten (verleden week in Huizen werd het percentage 30% genoemd). Laten wij als ambtsdragers er toch voor zorgen dat we ook met kerkverlaters contact hebben gehad, voordat zij die stap deden. Waren we van hun onwil en afkeer op de hoogte en hebben we samen met hun ouders, met hen in het gebed geworsteld om hun blijven in de gemeente? (Het bovenstaande heb ik om der wille van het late tijdstip waarop ik dit slotwoord mocht spreken, niet uitgesproken. Ter vergadering heb ik beloofd wel op papier te zetten wat er met betrekking hiertoe in mijn hart leeft.)

Het tweede wat ik u graag wil zeggen, is een herinnering aan het voorrecht in het ambt te mogen dienen. Paulus zegt, dat als iemand lust heeft in het ambt van ouderling, hij een voortreffelijke zaak begeert (1 Timotheüs 3:1). Dat kan alleen het geval zijn, als dat ambt zelf een voortreffelijke zaak is. Dat is het ambt inderdaad. Ik noem het een voorrecht door Christus geroepen te zijn het ambt te vervullen. Dat Hij ons wil gebruiken met onze gaven, hoe verschillend die ook zijn, maar toch gaven om daarmee onszelf in dienst te stellen van Koning Jezus en van Zijn Kerk op aarde.

Dat brengt vervolgens een geweldige verantwoordelijkheid mee. Het gaat, zoals wij dat zeggen, om eeuwig wel en eeuwig wee. Ambtsdragers zouden voor zichzelf, en in vergadering bijeen, minstens eens per jaar Ezechiel 33 moeten lezen. De wachter gaat om met bloed. Wie zich niet bekeert, zijn bloed zal op zijn eigen hoofd zijn. Als de wachter niet waarschuwt, dan zal het bloed van hen die omkomen, van zijn hand geëist worden (vers 7-9).

Wij mogen altijd de prediking van het bloed van Christus brengen. Dat moet pastoraal, persoonlijk en praktisch gebeuren. Het voorrecht van het ambt Staat in het teken van de verantwoordelijkheid.

Dan is er - als laatste - de vreugde en het verdriet van het ambt. Beide komen ze voor. Hoe geweldig te ervaren dat God het werk zegent en tot bekering en bemoediging. Hoe verdrietig te ervaren dat mensen zich afkeren; dat zij niet luisteren naar de Goede Herder, en Zijn liefde afwijzen. In het ambtelijk werk wordt ook verdriet ervaren. Daarnaast is er ook vreugde. De Heere weet dat we ze beide nodig hebben, en in welke mate we ze behoeven.

Moge deze conferentie u gesterkt hebben tot uw taak. U hebt toerusting in de vorm van praktische handreikingen ontvangen.

Het pastoraat is dringend nodig. Het is een heerlijke opdracht. Mogen beide aspecten ervan vandaag u toegesproken hebben.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.