+ Meer informatie

Gerald Ford, meer zor binnenlands belei

3 minuten leestijd

WASHINGTON — De nieuwe Amerikaanse rfegering onder Gerald Ford zal, naar men verwacht, minder nadruk leggen op het buitenlandse beleid en meer aandacht besteden aan het voornaamste binnenlandse probleem - de inflatie. Aangezien minister Henry Kissinger het State Department blijft leiden, zoals Ford direct nadat Nixon zijn aftreden had bekend gemaakt, meedeelde, zijn er geen spectaculaire veranderingen op het gebied van de buitenlandse politiek te verwachten. Wellicht komt er een einde aan de jarenlange vijandschap jegens het Cuba van Fidel Castro, terwijl er mogelijk ook een wijziging komt in de onvoorwaardelijke steun van de VS aan enkele van hun bondgenoten.

Ford heeit meer ervaring op hetgebied van binnenlandse kwesties, als fractievoorzitter van de Republikeinen was zijn voonnaamste «taak -de diverse groeperingen van de partij bijeen te houidert voor het ondersteunen' van regeringsvoorstellen op bdraienlands terrein. Zijn ervaring op buitenlands politieifc gebied is te verwaarlozen.

ISOLATIONISME

Hij is gekant tegen isolationisme waarvoor hij eerder heeft gewaarschuwd. Volgens hem is er een neiging in die riohtóng aan de oostkust te bes-peuren, waar vroeger jtiist een bolwerk was van mensen die dnternataonaal waren georiënteerd. Waarnemers achten het logisch dat Ford de na

Hoewel hij in wezen craiservafcief is en waarschijnlijk wel eeais twijfel heeft oiver de toenadeitog tot landen met een communiistisch bewind, is hij ook een realist die steeds Nixon geBteund heeft in zijn streiven naar betere betrekkingen met Moskou en •Pefaing.

ONTSPANNING

Nixon heeft altijd gesteJd dat de ontspanning met de Söwjet-Unde bevorderd werd door het feit dat er loveel begrip was tussen hem en de partijledder Leonid Brezjnjew. Ford zal zijn relatie met Moekooi nog geheel moeten opbouwen.

Gezien de kritiek op Nixon dat hij zich te veel in beslag liet nemen door het buitenlandse beleid, zal Ford zich waarschijnlijk dichter bij huis houden. Vermoedelijk zuUen vele wereldleiders naar Washington komen om te zien hoe de Amerikaanse buitenlandse politiek zich ontwikkelt onder de nieuwe president.

EUROPA

Ford is een enthousiast voorstander v^i het A€anitisch Bondgenootschap, al vindt hij met vele landgenoten dat de Europese bondgenoten een groter deel van de gemeenschappelijke defensielast moeten dragen. M maart waarsohuwde hij deze bondgenoten dat de VS eenzijdig hun troepen in Europa kunnen verminderen, als zdj niet samen met Amenika streven naar een wederzijdse en evenwichtige troepenvermmdering met de SowjetUnle.

Het aftreden van Richard Nixon heeft over de gehele wereld reacties losgemaakt. Wij hebben daarvan de voornaamste verzameld en beginnen met:

Hij zei dat de BondsrepubEek er geen behoefte aai» had in dieze zaak „die in overeenstemming met de Amerikaanse grondwet is behandeld" stelling te nemen.

Bonn vertrouwt erop dat de tradionele goede samenwerking met de Aanerlkaanse regering behouden zal blijven.

Burgemeester Claus Sdiuetz van West-Berldjn sprak de overtuiging uit dat Nixons aftaeden niets zou veranderen aan de duidelijke houding van de Verenigde Staten ten aanziein van de BerÜjnse problemen.

In zijn vakantiehuis in Rayol-Onadel aan de Bivlera zei Fourcadie dat MJ als lid van de Franse regering geen mening kon geven over de positie waarin de Ameoka^iBG president verkeert. Wel was hij bereid om zijn commentaar te leveren „als iemand die verantwoordélijfc is voor een van de belangrijke internationale vakttas".

,JIet is.... zeer waairsohijnlijfc dat de internationale handelaars van deze crisis gebruik zxtUen maken om in zekere munteenheden te speculeren," zei Foujxjade. „Hoe dat ook moge zijn, wij hebben woensdagochtend tijdens een kabinetsvergadering over deze kwestie de noodzakelijke maatregelen getroffen".

Fourcade zei dat het aftreden van Nixon geen verandering teweeg zou brengen in de Frans-Amerikaanse betrekkingen. „Dat is namelijk geen kwestie van persoonlijke politiek maar van algemene politiek", aldus de Franse minister.

De Italiaanse commTUiistenleider Enrico BerMnguer vitadt het aftreden van Nixon getuigen van een „ernstige crisis in de Amerikaanse samenleving".

Wilson zei ervan overtuigd te zijn dat deze vriendschap en samenwerking omider de nieuwe president zouden voortdurend.

Het bericht luidde: „President Nixon van de Verenigde Staten heeft donderdag voor radio en televisie zij.i aftreden .bekendgemaakt. Kraditens de Amerikaanse grondwet volgt vicepresident Gerald Ford hem als pre«ident op".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.