+ Meer informatie

EEN HANDREIKING — ALLEEN VOOR OUDERLINGEN?

4 minuten leestijd

Tijdens en na de ambtsdragersconferentie 1980 is door velen de wens uitgesproken, dat een poging zou worden gedaan de ouderling van vandaag een handreiking te doen in de vorm van voorlichting over en toerusting tot de taak waartoe hij zich in de kerk van Christus geroepen ziet.

Het resultaat van die „poging” is thans verschenen onder de titel „Uit liefde tot Christus en zijn gemeente — een handreiking aan de ouderling”. Het is een keurig uitgevoerd boekwerk geworden, samengesteld onder redactie van D. Koole en dr. W.H. Velema en uitgegeven bij Kok-Kampen (ISBN 90 24223334).

Het boek bevat drie funderende en plaatsbepalende hoofdstukken over het ouderlingenambt: nieuwtestamentisch profiel (dr. J.P. Versteeg), de ouderling als ambtsdrager (dr. J. van Genderen), de ouderling in het licht van de kerkorde (dr. W. van ’t Spijker).

Vervolgens een aantal capita waarin aspecten van het ambtswerk onder de loupe worden genomen: het werk van de ouderling in de gemeente (dr. W.H. Velema), de ouderling en de geloofsvragen van deze tijd (dr. B.J. Oosterhoff), de ouderling en ethische vragen (dr. W.H. Velema), ouderlingen met speciale opdracht (dr. T. Brienen). Als slot volgt dan een benadering vanuit de eigen ervaring door D. Koole: ambt en gezin — ambt en dagelijks beroep — spanningen in het ambt — toerusting tot het ambt — persoonlijke omgang met God. Uit de samenwerking van deze auteurs is een mooi, een goed en ook een verrassend boek gegroeid, waarmee ik èn de schrijvers èn de kerken van harte wil complimenteren. Ik zeg nadrukkelijk niet ónze kerken, want ook elders zal men naar mijn vaste overtuiging graag van dit werk gebruik maken.

Wie dit werk ter hand neemt heeft de neiging er ook ver na de gebruikelijke bedtijd in te blijven lezen. Het is direct en vlot geschreven en daardoor gemakkelijk toegankelijk zonder aan diepte in te boeten. Het is ook veelzijdig in verschillende opzichten: Alles wat over en rond het ambt van de ouderling de aandacht vraagt is er wel in te vinden, hetzij grondig behandeld, hetzij op een tot verder nadenken en onderzoek prikkelende wijze geduid. En dat alles is gebeurd vanuit de volle „breedte” van het hier en daar toch wel wat gedifferentieerde denken binnen onze kerken (dat wil zeggen: telkens weer anders leerzaam en oriënterend voor een tikje anders-denkenden).

Het boek wekt de indruk nu eens niet door de zeef van een toetsende, bij-schavende, glad-strijkende redactiecommissie te zijn gegaan, zoals met dit soort uitgaven wel eens het geval is. Het is alsof de schrijvers willen zeggen: neem en lees en denk er dan verder zelf over na. Zo te worden benaderd moet voor menige lezende ambtsdrager een bevrijdende gewaarwording zijn !

Het gebruik van dit boek (met de daarin meegegeven litteratuurlijsten) leidt tot een wisselwerking. Mensen met veel ervaring in het ambtswerk geven open en eerlijk hun inzichten door — hier en daar ook hun vragen — en de lezer wordt aan het denken gezet. Hij krijgt geen afgeronde ambtsopvatting in voorschriften en richtlijnen vertaald, maar gaat met de auteurs naar de bron van het Woord van God. Uit die bron wordt stof aangereikt om zelf verder te overwegen — en daardoor zelf betrokken en geboeid te raken. In vrijheid kan uit een schat van gegevens en gedachten worden geput en, deze wegend en beschouwend, kan men komen tot verdieping en verrijking van de eigen ambtsbeleving. Dit lijkt mij wel de grootste verdienste van dit werk: het stimuleert ambtsdragers tot het aanvaarden van een eigen verantwoordelijkheid in de rij van zovelen, die de eeuwen door arbeid in ’s Heren wijngaard hebben mogen verrichten.

De verleiding is groot om uit dit boek voorbeelden van de aantrekkelijke manier van behandelen te citeren. Toch doe ik dat bewust niet — een enigszins representatieve selectie is binnen het bestek van een korte beoordeling niet te maken. Iedere ambtsdrager moet maar zo snel mogelijk deze „handreiking” zelf aanschaffen en ermee gaan werken. Nieuwe ambtsdragers zouden het boek als introductie tot hun taak van de kerkeraad cadeau moeten krijgen. En ook meelevende gemeenteleden zullen uit deze stof zeker inspiratie kunnen opdoen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.