+ Meer informatie

Dit zijn de eisen

4 minuten leestijd

In de ontwerpresolutie, die zaterdag door drs. Rinze Zijlstra werd voorgelezen en die aan de uitgang onder de vertrekkende boeren en tuinders werd verspreid, staan de volgende eisen:
 • Een onmiddellijke verbetering van de inkomens in de landbouw via de 
    B.T.W.  
 • Uitstel van belastingbetaling.
 • Herziening van de overheidsbeslissing ten aanzien van de 
   olievoorschotregeling.
 • Tussentijdse verhoging van de EEG-prijzen met tenminste 4 pet en een
    zodanige toepassing van de marktregelingen dat de toegestane prijzen
    worden gerealiseerd en
 • De inwilliging van alle andere eisen die het landbouwschap aan de
    minister-president heeft voorgelegd.

ACTIEGROEPEN
Tijdens een persconferentie, die zaterdagmiddag na afloop van de grote demonstratie door de actiegroepen werd gehouden, werden de eisen geformuleerd die zij willen realiseren. Op deze persconferentie, die een wat warrig karakter had werd een tweetal series eisen op tafel gelegd. De eerste door de Zeeuwse actieleider Van Nieuwenhuyzen: voor alle in Nederland geproduceerde granen 20 cent per kilo of ongeveer 50 procent prijsverhoging. Voor de suikerbieten ƒ 35,— per ton, ongeveer 50 procent. Voor melk 10 cent per liter meer, voor vlees verhoging van de interventieprijs met ƒ 2,— per kilo. voor fabrieksaardappelen vier cent per kilo of 50 procent prijsverhoglng.
Voor de pluimveehouderij bevatte het eerst gepresenteerde eisenpakket een gerichte produktiebeheersing en een subsidie op voergranen neerkomend op vier cent per ei. Voorts bevatte het pakket een indexeringsclausule voor kostenstijgingen met herziening om de drie maanden.
De centrale landbouworganisaties hadden kennis genomen van dat eisenpakket, verklaarde opper-actieleider Olieman. De eisen van organisaties en actiegroepen verschilden nogal wat, maar er was over te praten als men maar uitging van de reële kostenstijgingen. Men was bij de eisen uitgegaan van het gemiddelde goed geleide bedrijf.
Wat de inwilliging voor de consumenten zou betekenen werd door de heer Nieuwenhuyzen ook verteld: ƒ 150,— per consument per jaar. (Voor dertien miljoen Nederlanders zou dat dus een kleine twee miljard totaal betekenen.

TWEEDE PAKKET
Het tweede pakket werd door de Drentse actieleider Nienhuis gepresenteerd. Het bevatte: wegwerken van de acute prijsachterstand door vijftig procent verhoging, prijsbeheersing bij produktiemiddelen. Vooral olie en aardgas, en indexering als de prijzen van kostenfactoren toch omhoog gaan. Verder: voor de agrariër een gemiddeld verteerbaar inkomen gelijk met dat van de rest van de bevolking, opheffing van alle fiscale discriminatie van zelfstandigen, verruiming van de belastingvrije investeringsaftrek. Voorts BTW-compensatie (bedrag nog oningevuld) en een volksverzekering, naar de heer Nienhuis bij herhaalde navraag verklaarde liefst voor zowel ziektekosten als arbeidsongeschiktheid. Verder bevatte dit eisenpakket nog verhoging van de saneringsuitkeringen, rentesubsidie voor jonge boeren bij bedrijfsovername, zodat ze zelf niet meer dan 2 procent rente hoeven te betalen, een beschermde wet voor contracttelers.
Na aanhoring van dit alles verklaarde de heer Olieman dat er tussen de beide pakketten niet zoveel verschil was. Wat men nu gehoord had was een bundeling van de eisen, die de actiegroepen donderdag jl. in hum onderling beraad getracht te formuleren, maar „men moest nog aan de tafel om het op een rijtje te zetten". Een andere vertegenwoordiger van de actiegroepen: men kan het zien als een eisenpakket, maar de interpretatie moet nog ingevuld.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.