+ Meer informatie

uezondheidszor| allerlei

4 minuten leestijd

suggestie dat de ondervoeding invloed heeft op de eigen afweer. Reuma is een auto-irnmuunziekte, waarbij de afweer van het lichaam in stelling wordt gebracht tegen eigen weefsels. Wanneer die eigen afweer wordt verzwakt, dan uit de ziekte zich minder heftig. Het lijkt een aannemelijke gedachte.

Hoe de verklaring ook is, de cijfers uit het genoemde onderzoek, met ruim 50 patiënten, vormen voldoende grond voor een breder opgezette studie. Immers, dieetmaatregelen zijn nog altijd betrekkelijk mild wanneer je ze vergelijkt met de bijwerkingen van allerlei medicijnen tegen reuma. Belangrijk is ook te onderstrepen dat het in het onderzoek ging om •dieet als een aanvullende therapie. En belangrijk is ook dat deze therapie alleen in overieg met een behandelend specialist kan worden gebruikt (bron: The Lancet. 12 okt. 1991). NW

Beenprothese

Een team van het Academisch Ziekenhuis in Groningen (AZG) heeft een bovenbeenprothese voor kinderen ontwikkeld die „meegroeit". De prothese is bestemd voor kinderen die botkanker in het bovenbeen hebben gehad. Het voordeel van deze prothese is dat er geen operatie meer nodig is wanneer hij op zijn plaats zit. zo blijkt uit een artikel in het blad Triakel van het AZG.

In Nederland doet zich bij ongeveer 40 mensen per jaar een tumor in het bot vlak boven de knie voor. Gemiddeld vijftien patiënten zijn jonger dan zestien jaar. Voor de helft van deze jonge patiënten zou de Groningse vinding een uitkomst kunnen zijn.

Vroeger was amputatie van het been onvermijdelijk wanneer zich boven de knie botkanker ontwikkelde. Tegenwoordig is het mogelijk, wanneer de tumor nog niet te groot is, een prothese op de plaats van het bot aan te brengen. Voor kinderen die in de groei zijn. is in Engeland een pro'these ontwikkeld die met een schroevedraaier is te veriengen. Bij elke bijstelling is dan een operatie noodzakelijk.

De Groningse vinding bestaat uit twee in elkaar schuivende buisjes en een magneet die van buitenaf te manipuleren is. Het kind met de prothese moet elke maand terug naar het ziekenhuis en zijn 'zieke' been in een grote koker met een elektromagneet plaatsen. Het verlengingselement in het been wordt dan enkele millimeters langer gemaakt. De artsen verwachten dat het kind niets zal merken van de bijstelling.

Kankerblad

De Nederlandse Kankerbestrijding/Koningin Wilhelmina Fonds (KWF) heeft onlangs een nieuw tijdschrift over kanker gepresenteerd. Het is de bedoeling dat het blad elke drie maanden verschijnt en dat het in de wachtkamer van de huisartsen zal liggen.

Bij het KWF is onlangs ook een folder verschenen waarin deskundigen antwoorden op veelgestelde vra-,-,! gen over bevolkingsonderzoek, borst-,!, zelfonderzoek en uitstrijkjes. De EG--. lidstaten zullen deze week conferenties houden, open-huisdagen en voorlichtingscampagnes. 2»j: Ongeveer drie kwart van alle kan-^i kergevallen houdt verband met leefgewoonten. Alleen al de afschaffing van tabak zou het kankersterftecijfer met een derde doen dalen. De Commissie van kankerdeskundigen van het actieprogramma "Europa tegen Kanker" heeft bepaald dat twee soorten systematisch bevolkingsonderzoek voor gezonde personen op het gebied van kanker de moeite waard zijn: uitstrijkjes en röntgenonderzoek van de borsten van vrouwen tusen 50 en 65 jaar.

Alzheimer

Kinderen van jonge vaders hebben meer kans om op latere leeftijd de ziekte van Alzheimer te krijgen, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek.

Lindsay Farrer, onderzoeker van de universiteiten van Boston en Harvard, onderzocht 237 patiënten die op latere leeftijd Alzheimer hebben gekregen. Zij bleken een vader te hebben die bij hun geboorte gemiddeld 2,2 jaar jonger was dan bij een vergelijkbare groep proefpersonen die de ziekte niet hadden. Farrer zei dat een kind dat bij de geboorte een 15-jarige vader heeft een vijf keer zo grote kans op Alzheimer heeft dan een kind van een 50-jarige vader.

Het onderzoek had alleen betrek-' king op de ziekte van Alzheimer die zich op latere leeftijd voordoet. De proefpersonen waren gemiddeld 67 jaar toen de ziekte zich bij hen openbaarde. Alzheimer kenmerkt zich door het afsterven van hersencellen, waardoor de geestelijke vermogens achteruit gaan. De oorzaak is niet bekend, terwijl er ook geen geneesmiddel voorhanden is.

Redactie: W. van Hengel Bijdrage: N. Wolswinkel, arts

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.