+ Meer informatie

Wet moet grondprijs in de hand houden

Van Agt kondigt maatregelen aan

1 minuut leestijd

DEN HAAG — Op korte termijn zal een wet vervreemding landbouwgronden worden ingediend. De kern van dit oor minister Van der Stee (Landbouw en Visserij) in te dieen wetsontwerp, is de invoering van eeo stelsel van landouwkundige toetsing bij vervreemding van landbouwgronen.

Dit heeft premier Van Agt op zijn ekelijkse persconferentie na de miisterraad meegedeeld. Het wetsonterp is een produkt van de kabinetsformatie, zo deelde premier Van Agt mee. Doel van het ontwerp is de prijzen van de landbouwgronden te beperken. Het wetsontwerp wil via indirekte methode het aantal gegadigden op de markt beperken door het stellen van eisen aan de aankopers. Deze eisen zullen van zowel zakelijke als persoonlijke aard zijn.

Voorkeursrecht

Verder voorziet het ontwerp in een voorkeursrecht voor het Bureau Landbouwgronden in geval de overheid en anderen als eikaars concurrenten optreden (bijvoorbeeld in landinrichtingsgebieden). Als sluitstuk van de regeling is voorzien in een koopplicht voor dat bureau wanneer ten gevolge van de landbouwkundige toetsing de kring van de gegadigde kopers of pachters te zeer wordt beperkt.

De ministerraad heeft eveneens gisteren zijn goedkeuring gehecht aan de ontwerp-Landinrichtingswet. Het is de bedoeling dat deze wet de Ruilverkavelingswet 1954 gaat vervangen. De Landrichtinswet zal het instrumentarium bevatten voor een viertal vormen van inrichting van het landelijk gebied, overeenkomstig de functies van dat gebied, zoals deze in het kader van de ruimtelijke ordening zijn gegeven.

De vier genoemde vormen zijn: • herinrichting; • ruilverkaveling; • aanpassingsinrichting; • ruilverkaveling bij overeenkomst.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.