+ Meer informatie

Tweede ontmoetingsdag Maatschappelijk werk

2 minuten leestijd

Op 7 november wordt in Hilversum de 2de ontmoetingsdag gehouden van al die leden onzer kerken die bij het Maatschappelijk Werk zijn betrokken. U zegt misschien: Dat is best maar ik ben predikant of ouderling of diaken en geen maatschappelijk werker, dan behoef ik daar toch niet heen? Ik geloof echter niet, dat u dàn het juiste standpunt inneemt. Van u mag en moet verwacht worden dat u mede leiding geeft aan het Kerkelijk leven in al zijn sectoren in uw woonplaats!

Zeker de diakenen behoren aan het maatschappelijk werk mee te leven; hun ambt heeft zeer veel met het Maatschappelijk Werk te maken. Elke vorm van hulpverlening in de plaatselijke kerk heeft relatie met het diaconaat (zonder dat nu de diakenen dit alles ook zelf moeten doen). Het is hier nu de plaats niet om dit breder toe te lichten. Dat gebeurt nl. wel op 7 november in Hilversum waar Ds T. Harder van Kornhorn zal refereren over het onderwerp: „De integratie van het Maatschappelijk Werk in het kerkelijk ambtswerk”.

Ziet u wel dat het ook uw ambt raakt?

Verder moet op deze dag gesproken worden over de verdere organisatie van dit werk binnen onze kerken; zulks als een vervolg op de 1ste ontmoetingsdag besloten is, die vorig jaar is gehouden.

U bent van harte welkom òf persoonlijk òf als afgevaardigde van uw Kerkeraad, echter onder één voorwaarde nl. dat u zich vooraf even meldt per briefkaart of per telefoon bij de heer P. Stafleu, Boekweitkamp 136, Den Haag, telefoon 070-850960.

U ontvangt dan p.o. de agenda en verdere stukken voor de bijeenkomst.

Wij kunnen met het oog op een goede organisatie (indeling gespreksgroepen en gezamenlijke maaltijd enz. enz.) moeilijk verwerken, dat iemand onaangekondigd komt. U zult dat hopenlijk begrijpen.

Degene die ook vorig jaar geweest zijn behoevenzich niet vooraf te melden. Ons deputaatschap voor Algem. diaconale en Maatschappelijke aangelegenheden, waarmee wij dit jaar een samenspreking hebben gehad, staan zeer sympathiek tegenover deze arbeid. Dit moge voor u een bewijs zijn. dat u er goed aan doet deze ontmoetingsdag mee te maken.

Namens de Chr. Geref. Stichting voor Maatsch. Werk te Den Haag

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.