+ Meer informatie

EEN HAND BOVEN JE HOOFD

3 minuten leestijd

Het boek met onderstaande titel richt zich op de betekenis van de zegen. Daarmee wordt niet alleen een bijbels, maar ook een actueel thema aangesneden. Denk aan vragen als: mogen alleen predikanten zegenen? Welke waarde heeft de zegen?

In de eerste hoofdstukken worden de teksten over ‘zegenen’ uit Oude en Nieuwe Testament besproken. Daarin komt naar voren dat de zegen volstrekt afhankelijk is van God. Zegen is geen onpersoonlijke kracht die ‘werkt’ of niet, maar de zegen is steeds gebonden aan de levende Here die doet wat Hem behaagt. Kerninhoud van de zegen is de vrede die gevonden wordt in de rechte relatie met God en die zich dan verder uitwerkt over heel het leven. Hier wordt de lijn van de breuk van de zonde zichtbaar, met daartegenover de verbondstrouw van God. Zegen heeft als schaduwzijde de vloek als werking van de toorn van God over de zonde. De realiteit van de zegen berust geheel en al op Gods genade. Vanuit deze centrale aspecten wordt nader gekeken naar de Aäronitische zegen, de plaats van de zegen in de eredienst, welke personen gezegend worden en wat de waarde daarvan is. Verder wordt duidelijk dat zegenen zowel in Oude als Nieuwe Testament heel dicht in de buurt kan komen van loven en prijzen van God, of als onderdeel van een groet.

Een beknopt overzicht is gewijd aan de betekenis van de zegen in de loop van de kerkgeschiedenis. Daar komt o.m. in beeld hoe de Reformatie zich heeft verzet op middeleeuwse misstanden waarin de zegen een magisch lading kreeg. Vervolgens geeft ds. Westland aandacht aan het zoeken naar eigentijdse vormen van zegenen in evangelische kringen. In dat kader komt bijvoorbeeld de DPM (Derek Prince Ministry) aan de orde, waarbij kritische kanttekeningen worden gezet inzake de verhouding van vloek en zegen. Ook worden voorbeelden gegeven waarin zegenen in gezinsverband bijna ‘afslijt’ tot het groeten van elkaar. Of dit representatief is voor evangelische kringen, wordt niet duidelijk.

De tweede helft van het boek gaat over: wat doen we als we zegenen? Zegen en ambt. Wees een zegen. De ambtelijke zegen in eredienst en pastoraat. Aan de hand van herkenbare situaties worden in dit deel mooie dingen gezegd, waardoor iets van de rijkdom van de zegen in het leven van elke dag gaat schitteren. Aan het eind van het boek is wel duidelijk dat de auteur aan de ene kant een pleidooi voert voor grotere aandacht voor de zegen dan tot nu toe gebruikelijk in de gereformeerde gezindte. Aan de andere kant is hij beducht voor een uitholling van de betekenis van de zegen. Die twee lijnen staan m.i. teveel los van elkaar, zodat niet helemaal duidelijk wordt welke richting ds. Westland ons wijst om de gevaren te ontlopen en de rijkdom te ontvangen.

n.a.v. Drs. J. Westland, Een hand boven je hoofd. Over zegenen in leer en leven. Uitg. Groen Heerenveen 2007,118 blz., € 12,50

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.