+ Meer informatie

Gereformeerde synode Bad Bentheim vandaag geopend

Gisteravond drukbezochte bidstond

3 minuten leestijd

BAD BENTHEIM — Voor het eerst na ruim 400 jaar is er weer een Nederlandse synode in Duitsland geconstitueerd. Dit zei vanmorgen ds. E. F. Alberts, predikant van de Gereformeerde (in het Duitse grensgebied „Evangelisch Altreformierte Kirche" geheten) kerk van Bad Bentheim, die de Nieuwe Gereformeerde synode ontving. Hij verrichtte de officiële opening van de synode, die verder zoals gebruikelijk in Lunteren zal vergaderen, maar als die van Bad Bentheim te boek zal staan.

De predikant doelde met vier eeuwen geleden op de eerste synode van de Nederlandse Gereformeerde vluchtelingenkerken in 1571 te Emden. Ze ontstonden ten tijde van de onderdrukking door Alva als kerken in ballingschap. En de Evangelisch Altreformierte Kirche, die met haar 13 kerken en een kleine 7000 leden bij de Gereformeerde Kerken behoort, is er de late erfgename van.

In zijn historische schets van die relatie accentueerde ds. Alberts o.m. dat Emden-1571 aan de kerken van toen niet alles wilde en kon voorschrijven. Dat geldt nog voor vandaag. Daarom achtte hij een oproep tot matiging — zie de overvolle agenda ook van deze synode — op zijn plaats. Want, aldus ds. Alberts, niet alles kan en moet door synoden genormeerd, gereglementeerd of zelfs geüniformeerd worden. Het initiatief en de verantwoordelijkheid kunnen plaatselijk best meer worden versterkt.

Ook pleitte hij ervoor niet alles wat in kerken authentiek groeit en op wildbloei lijkt maar onmiddellijk aan onze computernormen aan te passen, of ze nu „links" zijn of „rechts". Evenmin moet direct met bordjes „verboden" worden gezwaaid als men ergens een bepaalde speelruimte meent te hebben ontdekt.

Gisteravond werd in de Evangelische Altreformierte Kirche van Bad Bentheim de bidstond gehouden voor de synode. In deze drukbezochte dienst van Woord en tafel gingen voor de praeses van de vorige synode, die van Delft, ds. A. C. Hofland uit Delft en ds. Alberts.

De gemeentezang was afwisselend in het Duits en Nederlands, terwijl de Schriftlezingen uit Psalm 16, Handelingen 2 vers 25 tot 32 en Lucas 22 vers 14 tot 20 in het Duits waren.

Synodepreek
De preek in deze dienst werd gedaan door ds. Hofland, die als tekst nam Handelingen 2 vers 25 tot 32. Het is goed, aldus de Delftse predikant aan de vooravond van de nieuwe synode van Bentheim stil te staan bij dit woord dat spreekt van de opstanding. Juist nu zo vele vragen boven komen over de wegen van de kerk. In dit gedeelte dat ligt tussen Pasen en Pinksteren brengt Petrus ons de Psalmen in herinnering. Met vrijmoedigheid haalt hij Psalm 16 aan. Mag dat wel, aldus ds. Hofland. Moet je daar niet van schrikken, net zoals er mensen waren die schrokken van het rapport „De aard van het Schriftgezag?". Het Woord moet ons in beweging zetten. Paulus zegt immers al wat tevoren geschreven is, is tot ons onderwijs geschreven.

David spreekt in Psalm 16 profetisch over een ander, een derde persoon. David de profeet bedoelde de Messias. Nodig is, aldus de predikant, dat allen vragen: Heere wat wilt Gij dat ik doen zal.

Tegenspraak
De kerk mag profetisch spreken. Petrus zegt als Jezus ogestaan is — dat is waar — dan is het ook waar wat David zegt en kan het ook voor mij. Er is een geopend graf en dat geopende graf zetten we ook naast het graf van de kerk. Ook over de 2500 leden die we sinds verleden jaar minder hebben. We zullen veel tegenspraak en weerstand krijgen, toch moeten we maar niet te veel naar onze buren kijken.

Ds. Alberts bediende het heilig avondmaal waaraan door alle afgevaardigden en de vele belangstellenden uit de streek werd deelgenomen. Sinds 1923 zijn deze Evangelische Altreformierte Kirchen, de classis Oost-Friesland en classis Bentheim aangesloten bij de Gereformeerde Kerken in Nederland.

Na de dienst was er een ontvangst van afgevaardigden en genodigden op het Slot Bentheim. Hier voerden het woord ds. Hofland als voorzitter van de vorige synode, de burgemeester van Bad Bentheim en de vorst van Bentheim.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.