+ Meer informatie

N-Holland: bijna twaalf miljoen extra in 1991

Provincie verhoogt opcenten niet

2 minuten leestijd

HAARLEM - Hoewel daar gezien de financiële positie „voldoende reden" voor is, zal de provincie Noord-Holland de opcenten voor motorrijtuigenbelasting in 1991 niet verhogen. Dit schrijven Gedeputeerde Staten van Noord-Holland in de aanbiedingsbrief voor de ontwerp-begroting 1991. De ontwerp-begroting wordt de komende maanden in de statencommissies besproken.

De provincie heft nu 24 opcenten. De voor 1991 verwachte opbrengst is ruim 39 miljoen gulden. De nog onbenutte belastingcapaciteit bedraagt 8,7 opcenten ofwel 14 miljoen gulden. GS heeft besloten de opcenten niet te verhogen, omdat er voor 1991 een extra besteedbaar bedrag van 11,8 miljoen gulden beschikbaar komt als gevolg van enkele meevallers.

De totale uitgaven bedragen bijna 230 miljoen gulden. Gedeputeerde Staten stellen voor van de extra 11,8 miljoen gulden circa 8,1 miljoen te gebruiken voor het oplossen van knelpunten, waarvan 5,7 miljoen gulden voor directe uitgaven, 1,5 miljoen gulden voor extra personeel en negen ton voor uitgaven in de personele sfeer, zoals opleidingen en stimulering van het openbaar-vervoergebruik. Daarnaast wenst het college circa 3,7 miljoen gulden te reserveren voor dekking van „zogenoemde donderwolken". De provincie verwacht namelijk nog extra uitgaven als gevolg van verscheidene reorganisaties die onder meer een sociaal begeleidingsplan vergen. Ook worden extra uitgaven verwacht door het rijksbeleid op de gebieden vervoer en ruimtelijke ordening.

Provinciefonds

Ondanks de extra begrotingsruimte blijft het college zich zorgen maken over de „structureel" zwakke financiële positie van de provincie. NoordHolland heeft er herhaaldelijk op gewezen dat het aandeel dat het uit het Provinciefonds ontvangt ten opzichte van andere provincies veel te laag is. De „dichtbevolkte" randstadprovincies dreigen volgens GS hun taak nauwelijks meer adequaat te kunnen uitvoeren.

Het in 1988 bij de Voorjaarsnota vastgestelde beleid voor de jaren 1989 tot en met 1992, waarbij de nadruk op het milieu- en economisch beleid werd gelegd, zal worden voortgezet, zo blijkt uit de gepresenteerde ontwerp-nota.

Met enig voorbehoud melden GS dat de rekening voor 1989 een negatief saldo van 3,8 miljoen gulden zal vertonen. Hoewel de begroting volgens GS aanvankelijk sluitend was, hebben tegenvallers het beeld in negatieve zin bijgesteld, aldus GS.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.