+ Meer informatie

Ook partijvoorzitter formuleerde conflict in kerkelijke termen

3 minuten leestijd

APELDOORN — Nu ir. Van der Graaf behoefte heeft om te reageren op onze publikaties in de krant van dinsdag, willen wij hem die gelegenheid niet onthouden. Kort willen we ook ingaan op zijn reactie.

Zijn voornaamste bezwaar is wel dat de controverse binnen de SGP door ons is voorgesteld als een binnenkerkelijke hervormde strijd. Hij acht dit onjuist. Veeleer is er volgens hem sprake van een meningsverschil over de politieke lijn van de SGP.

Dat die politieke lijn ook in het geding is, wordt door ons bepaald niet ontkend. In ons commentaar hebben we hier uitdrukkelijk op gewezen. We spraken daar van een politieke vleugelstrijd.

Ds. Abma
Wanneer we echter gemeend hebben om de strijd over de derde plaats op de SGP-lijst primair in kerkelijke termen te formuleren, dan deden we dat in navolging van SGP-voorzitter ds. Abma. Die heeft in zijn opzienbarende verklaring aan het eind van de laatste Algemene Vergadering, de controverse uitdrukkelijk getypeerd als een strijd om de hervormd-gereformeerde inbreng in de SGP.

In zijn toch niet zo geweldig omvangrijke verklaring gebruikte ds. Abma acht maal het woord hervormd-gereformeerden en sprak hij drie maal over hervormden. Overigens is het het goed recht van Van der Graaf om deze zaken anders te benaderen.

Evenzo kan hij het natuurlijk wel buiten de orde vinden dat de voorkeursacties door ons in verband zijn gebracht met bepaalde uitingen van onbehagen en verontrusting in de rechtervleugel van de Gereformeerde Bond. Maar voor de RD-lezer is het toch wel relevant om te weten dat door bepaalde woordvoerders van de actie-Van der Vlies, deze samenhang wel degelijk gezien wordt.

Van der Graaf acht het verder een lacune dat in het RD niet gewezen is op de voortdurende kritiek op ds. Abma c.s. in „De Wachter Sions". Dat is, wanneer men een alomvattend beeld van de recente SGP-geschiedenis zou willen tekenen, zeker een relevante factor. Zoals er nog wel meer te noemen zouden zijn. Ook binnen de SGP blijkt de wet van de elkaar stimulerende uitersten (helaas) op te gaan.

Verder maakt ir. Van der Graaf er bezwaar tegen dat wij op een bepaalde manier de naam ds. Zandt gebruikt hebben. „In geen enkele correspondentie van de laatste maanden kwam de naam van ds. P. Zandt voor", zo schrijft hij. Dat mag dan waar zijn, in de discussie is zijn naam wel gevallen. Ook ds. Op 't Hof verwees in zijn artikel in Eilanden-Nieuws naar de verhouding tussen ds. Zandt en de Gereformeerde Bond.

Versmalling
Wanneer ten slotte ir. Van der Graaf ds. Mallan en een aantal hervormden verwijt dat zij streven naar een versmalde SGP is het — althans mij — niet duidelijk of hij met die hervormden de groep bedoelt die hun naam aan de actie-Van der Vries gegeven hebben. Zou dat inderdaad het geval zijn, dan is dat toch een typering van hun streven waarin zij zich — naar mijn informatie — niet zullen herkennen. Maar dat laat ik verder rusten. Zij zijn in staat om voor zichzelf te spreken.

In ons artikel van dinsdag vermeldden wij dat het hoofdbestuurslid J. H. Wolterink noch aan de ene noch aan de andere actie zijn steun geeft, maar zich neutraal opstelt. Hij liet ons weten dat men daaruit niet af moet leiden dat hij in deze zaak geen standpunt heeft. Dat standpunt heeft hij binnen het Hoofdbestuur van de SGP duidelijk naar voren gebracht.

Vanwege het polariserend effect van voorkeursacties acht hij het echter niet passend dat leden van het Hoofdbestuur hun naam geven aan dergelijke acties. Waarvan akte.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.