+ Meer informatie

OUDERLINGENCONFERENTIE TE APELDOORN

3 minuten leestijd

Reeds voor de aanvang van de vergadering bleek, dat onze secretaris br. Stafleu de weg naar het vergaderlokaal wat al te summier had aangeduid zodat verschillende broeders wel erg op het nippertje kwamen en wij niet precies om half elf konden beginnen. De „laatkomers” kregen wel hun kopje koffie maar misten het altijd zo plezierige begroetings-halfuurtje. Natuurlijk is dat niet het belangrijkste maar ik ben er wel van overtuigd dat een konferentie waar geen gelegenheid zou zijn om bekenden van elders te begroeten, soms ook familieleden Je hand te drukken, niet helemaal geslaagd zou worden genoemd.

Om een slotopmerking nu maar meteen aan het begin te plaatsen: deze konferentie heeft, gehoord de opmerkingen van vele broeders en gelet op de prima sfeer welke er de gehele dag heerste, de intense belangstelling waarmee werd geluisterd, de vlotheid waarmee de vragen werden gesteld, aan aller verwachting voldaan.

Niet het minst is dat ook te danken aan de wijze waarop Prof. Dr. B.J. Oosterhoff zich van zijn taak als referent heeft gekweten. Doch daarover straks meer. Van ongeveer 60 kerken waren ambtsdragers aanwezig toen de voorzitter de broeders begroette. Wegens het ontbreken van een muziekboek zong dit grote mannenkoor „à capella” het eerste en vierde vers van psalm 93. Spontaan en tegelijk ontroerend werd gezongen van de macht en de trouw van God de Here, Die met heerlijkheid bekleed is en Zijn kerk onwankelbaar in stand houdt.

Na gebed en Schriftlezing wordt geluisterd naar het openingswoord van de voorzitter dat, evenals het referaat van prof. dr. B.J. Oosterhoff in dit nummer wordt opgenomen en waarover hier dus niets gezegd behoeft te worden.

In aansluiting op het openingswoord werd, nu met orgelbegeleiding, het Lutherlied gezongen waarna de agenda verder werd afgewerkt.

Het belangrijkste punt hierop was wel het onderwerp: „Voor wie is het Evangelie”. Meer dan een uur wist de inleider zijn gehoor te boeien en toen de gelegenheid tot vragen stellen geopend werd kwamen „een aantal” schapen tegelijk over de brug. Na de middagpauze volgden eerst enkele mededelingen o.a. dat de aftredende broeder Stafleu met grote meerderheid van stemmen opnieuw gekozen was.

Nadat nog een aantal vraagstellers aan het woord was geweest en nadat prof. Oosterhoff ook nog enkele schriftelijke vragen had ontvangen kon deze met de beantwoording beginnen. Iedereen kreeg het volle pond en vergis ik mij niet dan zou een tweede ronde alleen maar nodig geweest zijn om nóg meer aan de weet te komen doch niet om te redetwisten. Fijn was dat. De voorzitter had echter beloofd dat we omstreeks 4 uur naar huis zouden gaan en wilde zich daar ook aan houden, dus … kreeg Ds. Brons gelegenheid het slotwoord te spreken. Hij richtte de aandacht van al de mannen op twee vrouwen n.l. Martha en Maria. Dienen is goed, het is zelfs nodig want het is opdracht, maar dan diénend als een Martha ook luisteren en onderzoeken als een Maria.

Na gebed en dankzegging vertrok ieder weer naar de plaats zijner bestemming. Zoals ik reeds schreef waren ambtsdragers van pl.m. 60 gemeenten vertegenwoordigd maar nogal ongelijk verdeeld. Als Groningen eens gedaan had als de Zeeuwse broeders, en Rotterdam en omgeving als het midden des lands, als … maar neen, laat ik niet meer noemen, het was goed, en als zij die er nu niet waren volgend jaar D.V. proberen er ook te zijn dan wordt het misschien nog beter.

Verslaggever.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.