+ Meer informatie

Medicijnen in EG beter beschermd

Fabrikant houdt langer monopolie

2 minuten leestijd

BRUSSEL (ANP) — De EG-ministers voor de interne markt hebben gisteren een politiek akkoord gesloten over verlenging met vijfjaar van de octrooiduur voor geneesmiddelen. Dat waarborgt een langere beschermingstermijn voor geneesmiddelen, waarop de Europese farmaceutische industrie heeft aangedrongen om de h(^e kosten van research eruit te halen.

Die bescherming betekent dat de fabrikanten van merkgeneesmiddelen een langer monopolie op de markt houden. Officieel duurt het octrooi twintig jaar. Dank zij het ..aanvullend beschermingscertificaat" van de EG wordt dat 25 jaar. In de praktijk betekent dat een effectieve bescherming van ongeveer vijftien tot zestien jaar nadat de medicijnen op de markt zijn gebracht. Dat is ongeveer even lang als de bescherming die Amerikaanse en Japanse farmaceutische bedrijven in hun land genieten, zo zei staatssecretaris Dankert.

Hij was het oneens met de fabrikanten van merkloze (generieke) geneesmiddelen. Volgens hen was de oude regeling lang genoeg om de kosten van onderzoeic en ontwikkeling te dekken. De nieuwe regeling zou in het nadeel zijn van de consument, die is aangewezen op dure merkgeneesmiddelen zolang de goedkopere generieke medicijnen worden geweerd.

, Blanco cheque"

De EGA. de Europese vereniging van fabrikanten van die merkloze medijnen. vond het voorstel daarom een ..blanco cheque" voor de farmaceutische industrie. Als het aan haar had gelegen, hadden de bewindslieden iiun besluit uitgesteld.

In een schriftelijke oproep wees EGA-voorzitter Rainer Rittman erop dat het voorstel ingaat tegen voorgenomen bezuinigingen in de gezondheidszorg. In Nederland is dat argument ook gebruikt. Volgens Dankert zijn de consequenties van het aanvaarde voorstel echter „gering en overzichtelijk". Hij onderstreepte het belang van het opheffen van concurrentienadeel.

Op Spanje en Italië na. die tegen stemden, werd het voorstel door de Twaalf aanvaard. Afgesproken is dat voor de lopende patenten een terugwerkende kracht vanaf 1985 geldt. Voor Duitsland, dat een langere bescherming voor zijn industrie wilde, wordt een uitzondering gemaakt. Daar gelden de patenten vanaf 1988. HANDELSONDERNEMING 1 AFHAALGROOTHANDEL 100° speelgoed porselein cadeau-artikelen textiel sierzepen pluche Voor verkopingen: marge en 100% retour. Tel. 01804-33782 Fax: 01858-18439 RIDDERKERK .

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.