+ Meer informatie

TER OVERWEGING

2 minuten leestijd

Tekst en Toelichting. Een praktische bijbelverklaring. Kok, Kampen 1985.

Dr. B.M. Naarsingh, Numeri, 182 blz., f. 27,50. Dr. C.J. den Hei/er, Marcus I, 173 blz., f. 25,50.

Opnieuw twee delen in deze pas gestarte serie. Dat over Numeri heeft me bijzonder geboeid, door zijn beknopte en tegelijk op de kern geconcentreerde manier van uitleggen. De schrijver gaat eerbiedig met de tekst om, verzwijgt niet dat er soms moeilijkheden zijn, ten dele voortvloeiend uit het feit dat er situaties worden beschreven die zich pas kunnen hebben afgespeeld na de intocht van het volk in Israël. Er worden nieuwe namen voor de offers gebruikt, zoals huldigingsoffer, hoogheidsoffer en gemeenschapsoffer. Ik vraag me af of het verstandig is om zo te werk te gaan. Men kan op onderdelen met de schrijver van mening verschillen. Zo bijvoorbeeld bij de uitleg van de koperen slang als „het samengebalde kwaad, de materie geworden schuld”. Toch lijkt me dit voor wat de uitleg betreft een bruikbaar commentaar.

Ten aanzien van het deel over Marcus heb ik meer moeite. Er staan zeer verhelderende verklaringen in. Vooral de verwijzing naar geschiedenissen en situaties uit het Oude Testament hebben me getroffen. Met grote nauwkeurigheid wordt elke perikoop besproken, haar plaats in het geheel en haar strekking. Over de schrijver meent de auteur niet veel te kunnen zeggen. Blijkt toch niet duidelijk dat hier Marcus, die in de nabijheid van Petrus heeft verkeerd, de schrijver moet zijn?

Moeite heb ik met de manier waarop over „de theologie van de bijbelschrijver(s)” wordt gesproken, en over hun interpretatie achteraf van Jezus’ woorden (blz. 65, 72, 83, 87, 146, 151, 161).

De titel Zoon des Mensen wordt omschreven als: Jezus staat aan de kant van God en is door Hem gezonden. Is dat een door mensen aan Jezus in de mond gelegde titel? Wat is het messiaanse in deze term? Is Jezus de Zoon van God? Ik stel deze vraag vooral naar aanleiding van bladzijde 147. Wordt in dit boek niet op een voorzichtige wijze heel het resultaat van het historisch-kritisch onderzoek aan de lezer meegegeven? Ik heb moeite met een dergelijke aanpak, ook al staan er verhelderende en waardevolle passages in dit deel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.