+ Meer informatie

Calabrië-Zending onder paraplu EEZ

„Europa steeds meer zendingsterrein"

2 minuten leestijd

AMERSFOORT - De stichting Calabrië-Zending zal op 1 oktober 1991 opgaan in de stichting Europese Evangelische Zending (EEZ). Daarnaast zal de EEZ gaan samenwerken met de European Christian Mission (ECM). Dat maakte C. J. Verharen, directeur van de EEZ, gistermidflag bekend.

Met ingang van september aanstaande zullen de zendelingen die verbonden zijn aan de Calabrië-Zending overgaan naar de EEZ. Hiertoe is besloten omdat zowel het bestuur van de EEZ als de zendelingen van de Calabrië-Zending denken dat een grotere organisatie, in dit geval dus de EEZ, beter voor hun belangen kan opkomen. In een tijd waarin veel organisaties dezelfde doelstellingen nastreven, is het beter samen te werken, zo zeggen woordvoerders van beide stichtingen. Bovendien moet de fusie bijdragen aan een beter contact tussen de Calabrië-werkers en het Nederlandse thuisfront.

De Stichting Calabrië-Zending, opgericht in 1972, verleende tot voor kort steun aan een aantal zendelingen die opereren in de Zuiditaliaanse provincie Calabrië, een 'thuisbasis' van de beruchte mafia.

Pinkstergemeente

Door het werk van de zendelingen is in Catanzaro, de hoofdstad van Calabrië, inmiddels een min of meer zelfstandige pinkerstergemeente ontstaan. Ook elders in deze provincie zijn kleine gemeenten gesticht. Daarnaast wordt werk verricht onder jongeren. Bij het evangelisatiewerk wordt onder meer gebruik gemaakt van radio en televisie.

De EEZ zegt bijzonder ingenomen te zijn met de fusie met de Calabrië-Zending. „Wij beschikken nu over een aaneengesloten gebied waarbinnen zending wordt bedreven. De EEZ was al actief in Spanje, Portugal, Frankrijk, Oostenrijk en Griekenland", aldus Verharen. „Italië ontbrak nog".

Mr. D. Karssen, voorzitter van het bestuur van de EEZ, wees erop dat de situatie in Europa op geestelijk gebied verergert. Als gevolg van demoralisering, ontkerstening en het toenemend materialisme wordt Europa steeds meer zendingsterrein.

J. L. Keijzer, secretaris van de Evangelische Zendings Alliantie (EZA) reageerde verheugd op de fusie tussen de EEZ en de Calabrië-Zending en sprak van een „samengaan van evangelische, reformatorische en pinksterchristenen". Verharen dacht overigens niet dat de verbreding van de EEZ-achterban met mensen uit pinkstergemeenten „verkeerd zou vallen". Integendeel, wij juichen verbreding toe en streven naar een gelijke achterban als bij voorbeeld de Evangelische Omroep".

Noodzaak verkondiging

„Het is daarom juist nu van het allergrootste belang dat de Boodschap verkondigd wordt", aldus D. Karssen. De EEZ acht verdere bundeling van krachten dan ook noodzakelijk. In dat verband is besloten samen te gaan werken met de European Christian Mission, een in 1904 opgerichte Europese overkoepelende zendingsorganisatie. Recent hebben de EEZ en de European Christian Mission (ECM) een intentieverklaring daartoe ondertekend. „Wij zijn nu verloofd; hopelijk komt het snel tot een huwelijk", aldus Verharen.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.