+ Meer informatie

VAN DEPUTATEN ADMA

2 minuten leestijd

Zoals bekend zal zijn, is door de laatstgehouden generale synode ten aanzien van het deputaatschap algemene diaconale en maatschappelijke aangelegenheden een aantal ingrijpende beslissingen genomen. Deze hebben nog afgezien van de vragen die daarover in de kerken leven, ook tot misverstand aanleiding gegeven.

Zelfs werd de gedachte geuit dat het deputaatschap zou zijn opgeheven. Dit is zeer beslist niet het geval. Weliswaar is de taak van ADMA aan andere deputaten toevertrouwd, die ten aanzien van deze taak tot vernieuwde en voortgaande bezinning geroepen zijn. Het werk dat door het bureau in Veenendaal ten dienste van de kerken wordt verricht, gaat normaal door. Het verheugt ons mee te mogen delen dat zij die aan het bureau verbonden zijn, nl. de broeders J.N. Noorlandt en H.H. van Well, alsook zr. I. Wubs, gezamenlijk het eigenlijke werk kunnen blijven doen.

Al vraagt het werk van ADMA vernieuwde bezinning, dit houdt niet in dat het werk dat in het verleden door ADMA-deputaten werd verricht, van geen betekenis zou zijn. Integendeel: op een goede wijze zijn in een ontmoeting van het oude en het nieuwe moderamen de werkzaamheden, alsook de verantwoordelijkheid voor en de begeleiding van deze werkzaamheden, overgedragen. Graag wil het nieuwe deputaatschap zijn dankbaarheid uitspreken voor de inzet en de toewijding waarmee voorgaande deputaten zich voor het werk hebben gegeven.

Het gaat erom dat dit werk voortgaat, dat naar Gods Woord de diaconale roeping binnen de gemeente en vandaar uit in de samenleving op rechte wijze wordt vervuld. Aan het volbrengen van deze roeping door de plaatselijke gemeenten moge de arbeid van het nieuwe deputaatschap dienstbaar zijn, waarbij we ons in de voorbede en in het meeleven van de kerken, als ook tot de dienst aan de kerken van harte aanbevelen.

DEPUTATEN ADMA

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.