+ Meer informatie

Resultaten Helsinki zijn positief

Evangelische bisschop DDR:

2 minuten leestijd

BERLIJN — De evangelische bisschop dr. Hans-Joachim Trankel heeft de christenen in de DDR opgeroepen gebruik te malen van de godsdienst- en gewetensvrijheid en de mensenrechten, Ée de DDR in Helsinki heeft onderstreept, waar dat nodig is.

Trankel ziet daartoe mogelijkheden cp grond van de verhouding tussen kerk «p staat van de laatste tijd. Op de jaarlijkse synode van de Evangelische Kerk t| Goerlitz wees hij erop dat de confentie van Helsinki een positieve uitwerking heeft gehad in de betrekkingen tussen de kerk en de staat, in ieder ge\a\ op het hoogste niveau.

De bisschop zei: ,,Ik ben ervan overtuigd, dat de grenzen van het vrije woord ruimer kunnen zijn dan nu het geval is, zonder de staatsveiligheid in gevaar te brengen". Hij vond het nodig dat men zijn te grote zorg om de staatsveiligheid overwint en de bevolking ook de minder prettige kant van de waarheid laat weten. Daarnij kunnen, volgens Frankel, de massamedia een belangrijke rol spelen.

De bisschop distantieerde zich kritisch van de discussies binnen de kerk naar aanleiding van de zelfverbranding van dominee Oskar Brüsewitz. Hij vond de bewering ,,Ik kan hier niet leven" een „goddeloze zin". Wel besefte hij dat de „brandende zorg om de verpndiging van het zuivere evangelie" ij^de diskussie op de voorgrond heeft "Sestean.* y Hij weesipp de beginselverklaring van de synode v^ de Evangelische Kerk in de DDR, da\ men geen kerk tegeri, maar een kem in het socialisme wil zijn, echter niet onder het socialisme en niet in de geest ^yan het socialisme. ,,Het evangelie geeft de christen niet alleen de impuls en hei motief voor maatschappelijke betrokkenheid, maar ook richtlijnen en maatstaven", aldus Frankel.

Hij vond de situatie van de jonge christenen in de scholen gunstiger dan in het verleden. De staatssecretaris voor religieuze zaken, Hans Seigewasser, zou hebben gezegd, dat de school de opdracht heeft de kennis van het Marxisme-Leninisme te eisen. Daarmee is de spanning tussen het opvoedingsdoel van de staat en de geloofs- en gewetensvrijheid van de kerk weliswaar niet opgelost, maar wel draaglijker gemaakt, aldus Frankel.

„De toegezegde geloofs- en gewetensvrijheid hoeft de staat ons niet op een zilveren presenteerblaadje te geven, maar wij moeten onszelf bedienen", aldus bisschop Frankel.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.