+ Meer informatie

Sprang-Capelle bestrijdt overlast zwembad

Aarden wal moet geluid dempen

2 minuten leestijd

SPRANG-CAPELLE - Het zwembad in Sprang-Capelle veroorzaakt veel geluidsoverlast. Om aan dit euvel een eind te maken, is het nodig dat er bij het bad een aarden wal wordt aangebracht van ongeveer drie en een halve meter hoog. De grond kan worden gehaald uit het gebied Elzenerven en zal worden aangevoerd via het pad naar de tennisbanen. De kosten komen op 40.000 gulden.

gemeentehuis heeft te weinig ruimte. Daarom moet er bij het gemeentehuis een noodgebouw komen. De kosten bedragen 29.000 gulden.

B en W vragen de raad in de vergadering van 28 januari met dit krediet in te stemmen. Blijkt straks dat de wering van het geluid onvoldoende is, dan kan op de aarden wal nog een scherm worden geplaatst.

Een krediet van 90.000 gulden is nodig voor een onderzoek naar de verkeersdrukte als gevolg van de woningbouw in Sprang-West en Elzenerven II. De gemeente wil het onderzoek laten doen door een adviesbureau in Raalte.

Ruim twee en een halve hectare grond aan de noordzijde van Elzenerven I en ten zuiden van de spoorlijn wil de gemeente bestemmen voor de een of andere vorm van recreatie. Het college stelt de raad voor de grond -eigendom van vijf personen en van het waterschap De Dongestroom- te kopen voor een bedrag van in totaal 118.700 gulden. De prijs van de grond is vastgesteld aan de hand van taxatie-rapporten van een rentmeesterskantoor.

Voorgesteld wordt 520 vierkante meter grond te verkopen voor de som van 65.000 gulden (de btw niet meegerekend) aan burgemeester E. Okkels voor de bouw van een woning in Elzenerven II.

Belasting

De gemeente heeft nog steeds niet alle percelen kunnen aankopen voor de woningbouw in Elzenerven II. Al sinds 1981 wordt tevergeefs onderEen deel van het personeel op het handeld met enkele grondeigenaren.

B en W doen nu de raad het voorstel akkoord te gaan met het invoeren van bouwgrondbelasting in Elzenerven II. Dit om te voorkomen dat in het resterende gebied straks wordt gebouwd zonder dat de kosten van het bouwrijp maken (aanleg van wegen, riolering, etcetera) aan de gemeente worden vergoed.

De belasting bedraagt ruim 117 gulden per vierkante meter (de btw niet meegeteld) en kan op verzoek jaarlijks worden geheven gedurende een periode van 30 jaar.

De raad wordt ook verzocht 35.000 gulden op tafel te leggen voor het verharden van 800 vierkante meter terrein tussen de panden Raadhuisstraat 52 en 62. Het is de bedoeling dat hier een parkeergelegenheid komt. Tevens zal op deze plaats tijdelijk de weekmarkt worden gehouden, zodra een begin wordt gemaakt met de bouw van het winkelcentrum bij het Raadhuisplein.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.