+ Meer informatie

Bij de 6e Jaargang

3 minuten leestijd

Het zal velen tot vreugde stemmen, dat ons geliefd blad „DANIëL" aan het begin van zijn 6e jaargang is gekomen. Al heeft het vele schommelingen doorstaan, toch heeft de Heere ons blad tot hiertoe in stand gehouden.

Al is aan de uitgave veel werk en veel zorg verbonden, toch behoudt het zijn plaats in het midden van de jeugd onzer gemeenten.

En niet alleen de jonge mensen dragen „DANIëL" een warm hart toe, maar ook talloze ouderen verheugen zich in zijn bestaan.

Dat dan bij de aanvang van deze 6e jaargang des Heeren gunst rijkelijk over deze arbeid mocht geschonken worden en dat wij daaraan de grootste behoefte 'mochten hebben.

Wij wensen op onze ingeslagen weg voort te gaan, eenvoudig, maar met de oprechte wens en het enige doel aan het opkomend geslacht onzer gemeenten een weinig leiding te geven in die dingen, die voor cleze tijd, maar bovenal voor de eeuwigheid zo nodig zijn.

Vooral in deze dagen van beroering en verwarring is het dringend nodig een vaste koers te houden, ook in de te geven voorlichting, opdat de band onder onze jonge mensen mocht verstevigd worden en wij elkander tot een hand en voet waren.

Wij hopen dat onze trouwe medewerkers met liefde en opgewektheid hun arbeid mochten voortzetten en dat ook onze geachte administrateur met dezelfde toewijding en nauwgezetheid zijn werk tot in lengte van jaren mag blijven verrichten, al brengt ook deze arbeid veel zorg met zich.

Toch is en blijft daar nog een zaak, die ons buitengewoon bezig houdt en dat is het aantal abonnees!

Vrienden, lezers, lezeressen, dat moet naar boven en dat kan naar boven, als allen de handen uit de mouw steken en aan het werk gaan.

Ik zou in onze 6e jaargang een rubriek willen openen met het opschrift: „AANGEBRACHTE NIEUWE ABONNEES"

Door agent te Amsterdam Door J.V. te Leiden Door lezer (es) X te Z. abonnees abonnees abonnees

Dus agenten en verenigingen, aan de arbeid!!! Lezers en lezeressen, blijft trouw aan ons blad. Laat ƒ 2.— per half jaar U niet weerhouden abonné te blijven of anderen daarvoor te winnen.

Ons aller leuze en parool zij:

1000 NIEUWE ABONNEES!!!

Indien deze werfactie maar enigszins slaagt, geven wij aan degene, die in drie maanden de meeste abonnees aanbrengt een fraai boekwerk als premie, voorts stellen wy elke drie maanden 10 boeken beschikbaar voor hen die daarop volgen met de meeste nieuwe abonnees.

In elk nummer of éénmaal per maand hopen wij de resultaten dezer werfactie in ons blad te vermelden.

Nadere inlichtingen en proefnummers worden U gaarne verstrekt door onze administrateur.

Dat des Heeren zegen moge rusten ook op deze nieuwe jaargang is de bede van Uw Hoofdredacteur,

Bovenstaand stukje van onze Hoofdredacteur is eigenlijk beschamend voor onze verenigingen en voor vele agenten. Veelal laat men het erbij, als een zeker aantal abonnees geboekt is. Men haalt de kwitanties op, geeft ook nog wel een adreswijziging op, maar zet zich niet tot het werven van nieuwe abonnees.

Maar na het woord van onze Hoofdredacteur zal er wel „gewerkt" worden. Bovendien weten wij het: verscheidene agenten geven nogal regelmatig nieuwe abonnees op. Mogen wij tot navolging en tot aansporing er de aandacht op vestigen, dat onze agent te Rijssen alleen al in het le half jaar van 1951, 38 nieuwe abonnees aanbracht?

WERFT ALLEN NIEUWE ABONNEES!!

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.