+ Meer informatie

Naast het studeervertrek moet bidvertrek liggen

Ds. C. A. van Dieren bij Depositum Custodi:

4 minuten leestijd

UTRECHT - Bij de wetenschapsbeoefening is het nodig dat naast het studeervertrek het bidvertrek ligt. Dan kunnen we door Gods genade in deze maatschappij staan. Voor veel studenten is de wetenschapsbeoefening en het blijven staan in hun beginsel een worsteling. Studeer met de gaven die God je gegeven heeft. Dat zei ds. C. A. van Dieren, predikant van de gereformeerde gemeente te Stolwijk, gisteravond bij de reformatorische studentenvereniging Depositum Custodi, waar hij sprak over "Het beginsel der wetenschap".

De predikant stelde dat wijsheid en wetenschapsbeoefening niet verkeerd zijn en zei met die mening Voetius achter zich te hebben. In dit verband wees hij op wat wij hierover belijden in de Dordtse Leerregels. De mensheid zal nooit door de kennis van het verstand tot de zaligmakende kennis van God komen. De toren van wijsheid zal nooit in de hemel reiken.

Doortrokken

Nodig is dat al ons denken en bezig zijn doortrokken wordt van het beginsel der wijsheid. Waarom schort daar zoveel aan? De predikant wees allereerst op de grote macht van de satan en verwees in dit verband naar Spreuken 9. waar wordt gesproken over de woelachtige vrouw en de verstandeloze. Zo vertoont zich de boze onder het mom van de wijsheid. Satan kan niet anders dan God tegenspreken. In de staat der rechtheid ging hij in discussie met Eva, zij had een goddelijk beeld, maar verloor de discussie. Zouden wij dan met ons verduisterd verstand met de boze gaan discussiëren? Satan stelt het Woord van God voor als on-rede-lijk. Genesis blijkt voor vandaag nog bijzonder actueel.

Ds. Van Dieren wees niet alleen op de discussie maar ook op de openlijke spot. Daarmee zullen ook jullie te maken krijgen, als je vasthoudt aan het Woord van God. Hij was ook van mening dat wetenschapsbeoefening last heeft van hoogmoed. Het beginsel der kennis, zonder goddelijk beginsel, maakt opgeblazen. Hij vroeg zich af of het ook niet van hoogmoed getuigt als titels als: drs. en ir. gebruikt worden waar het niet strikt nodig is. Hij sprak de wens uit dat de studenten die zich verwant weten met Depositum Custodi een ander beginsel zouden hebben.

Woord van God

Hij wees hen op het voorrecht dat ze naast hun studie het Woord van God mogen hebben. Hij waarschuwde echter dat dat geen garantie is dat het goed gaat. Hoe vaak zien we niet dat studenten 'goed beginnen', wat echter een begin zonder beginsel blijkt te zijn. Er zijn er waarbij alles wordt omgebogen. Ze gaan anders denken, alles wordt aangepast aan de rede van de mens. Ze komen terecht in de synthese. Weer anderen vervreemden totaal van de wortel waaruit ze zijn opgevoed en komen terecht in de antithese. Hij waarschuwde er voor om beschouwend en redenerend bezig te zijn over geloofszaken.

Het nabijkomende werk redeneert. Eén die uit God geleerd wordt, gaat de weg van het wonder leren. Genade kent twee dingen: verwondering en verootmoediging. Dat kent het verstand niet. Drs. Van Dieren wees ook op het gevaar om de oude waarheid te gaan beredeneren. Dat kan ook een gevoel van zelfvoldaanheid geven. Het gaat bij de wetenschapsbeoefening fout als we de vreze des Heeren missen. Als we het beginsel der wijsheid, dat z'n wortel in God heeft, gaan missen.

Bij Paulus viel de wijsheid die hij opgedaan had bij Gamaliël weg, toen hij uitriep: Heere Wie zijt Gij? Wat wilt Gij dat ik doen zal? Mozes dacht wijsheid opgedaan te hebben om het volk van Israël te kunnen redden. Hij moest echter de woestijn in om geoefend te worden op een andere leerschool.

"Nee" zeggen

Daniël en zijn vrienden zijn als beginselvolle studenten onderwezen in een beginselloze wetenschap en staande gebleven. Ook zij hadden naast het studeervertrek een bidvertrek. Studerend vanuit het ware beginsel der wetenschap kan er droefheid zijn over de blindheid van andere studenten. Dan zal er een getuigen zijn met woorden en daden. Dan zal er ook "nee" gezegd mogen worden als er zaken tegen het beginsel ingaan. Dat kan voor de toekomst wel inhouden dat bepaalde studies voor ons niet meer mogelijk zijn, aldus de predikant, die opriep om eenvoudige theologische werken te lezen, hetgeen „heilzaam is voor het persoonlijk leven".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.