+ Meer informatie

Dit jaar begin bouw kolen-gasfabriek

Op Maasvlakte bij R 'dam

2 minuten leestijd

ARNHEM — De KEMA in Arnhem verwacht dat op de Maasvlakte bij Rotterdam nog dit jaar zal worden begonnen met de bouw van een experimentele kolenvergassingsinstallatie ten behoeve van de elektriciteitsproduktie. Het gaat om een proeffabriek met een vermogen van 43 megawatt, die 225 miljoen gulden zal kosten.

Dat geld moet worden bijeengebracht door de Samenwerkende Elektriciteitsproduktiebed.rijven (SEP) en de gemeente Rotterdam. De bouwplannen voor deze fabriek zijn woensdag in Arnhem aan vertegenwoordigers van deze instanties aangeboden. De installatie moet in 1985 gereed zijn. Het is de bedoeling direct daarna te beginnen met de bouw van een tweede, ongeveer even grote fabriek. moeten uitwijzen of kolenvergassing na 1990 op grote schaal door de elektriciteitsbedrijven toegepast kan worden. Het is volgens de KEMA in elk geval een veelbelovende methode.

Kolenvergassing heeft vergeleken bij de huidige kolenverbranding in de centrales het voordeel, dat het milieuvrienJelijker is (de kolen worden veel beter verbrand) en dat in een en dezelfde installatie een veel grotere variëteit aan kolensoorten gebruikt kan worden.

Een nog beter systeem is in feite de wervelbedverbranding, maar dat systeem staat volgens de KEMA nog min of meer in de kinderschoenen. Deze week werd bij TNO in Apeldoorn een kleine experimentele wervelbedverbrandingsinstallatie in gebruik genomen.

Met kolenvergassing is men al veel verder, zo meent de KEMA. Dit systeem is in ons land al op kleine schaal uitgeprobeerd. Op de Maasvlakte wordt het nu voor het eerst op grote, industriële schaal beproefd. Beide kplenvergassingsinstallaties De Maasvlakte wordt een uitstekenzullen rona 1990 circa negentig megawatt aan het landelijk elektriciteitsnet toevoegen.

De totale investering van beide installaties bedraagt volgens de KEMA circa 380 miljoen gulden. Er zullen te zijner tijd 180 mensen te werk gesteld kunnen worden. De proeffabrieken de lokatie genoemd voor de proeffabrieken. Grote kolenschepen kunnen er vlakbij komen, er zijn goede overslagmogelijkheden voor de kolen en de opgewekte elektriciteit kan betrekkelijk eenvoudig worden afgevoerd. Ook liggen aanverwante chemische industrieën in de nabijheid.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.