+ Meer informatie

Die nederigen vertroost

4 minuten leestijd

"Doch God, Die de nederigen vertroost, heeft ons vertroost door de komst van Titus."

2 Korinthe 7:6

Wat is er veel verdriet, behoefte aan troost. Kijk rond en in het eigen hart. Een man die veel troost nodig had, was Job. Zijn vrienden kwamen hem troosten, maar maakten het de zwaarbeproefde nog zwaarder door te vragen: "Zijn de vertroostingen Gods u te klein?" Mensen zijn moeilijke vertroosters. Dat hebt u waarschijnlijk zelf ook ervaren.

Hoe goed de vrienden van Job het ook bedoelden, zij maakten het voor hem zwaarder. Want Job wist zeker dat de vertroosting van de Heere niet te klein is, maar dat de Heere de Vader der Barmhartigheid is. De troost van de Heere ervaar je niet altijd ten volle. Je kunt voor iemand in de naam van de Heere een trooster zijn zonder dit zelf te weten.

Bij troosten denken we meest aan grote ervaringen en letten niet op de schijnbaar kleine. De Heere kan mensen op een bijna onmerkbare manier vertroosten. Dat lezen we in 2 Korinthe 7:6. Paulus laat ons in zijn hart kijken. De hele brief toont dat de apostel in Macedonië in een gemoedstoestand van onrust leefde. Hij verborg die niet hoogmoedig. Eerlijk zei Paulus: "Maar wij waren in alles verdrukt: van buiten was strijd, van binnen vrees." Hij was erg bekommerd om de gemeente Korinthe. Hij zat ermee hoe het daar verder moest. Hij kon niet blij zijn in zijn zorgen. Aan alle kanten donker. Wat verlangde hij naar een lichtpuntje.

De Heere wist wat nodig was. Hij weet wat ook wij nodig hebben. Hoe heeft Hij de behoefte van Zijn dienstknecht vervuld. Hij heeft Zijn Liefde geopenbaard in een alledaagse ontmoeting met Titus. Deze bracht gunstig bericht. Daardoor werd het hart van Paulus opgericht. Hij vertroostte Paulus door Titus zelf en door wat hij Paulus vertelde over de gemeente Korinthe. Wat een weldaad! De jongere is voor de oudere, Paulus, een vertrooster.

Zo gaf de Heere door Titus opnieuw licht. Dat gebeurt bij troost. Dan wijkt het donker. Je vergeet niet wat neerdrukte. Maar je ontvangt kracht om verder te gaan. Die kracht is als een licht. Zo heeft de Heere meer gewerkt. Niet alleen bij Paulus. Mozes werd getroost toen in de woestijn zijn schoonvader hem bezocht. Kent u dit ook uit eigen ervaring?

U vergeet toch niet gemakkelijk wanneer het in het leven moeilijk was. Pijn van verdriet en teleurstelling heugt lang. En later zeg je bij jezelf dat het wel heel moeilijk was, het leek of je er nooit doorheen zou komen. Je was eenzaam en neergedrukt.

Toen stuurde de Heere troost door een mens die getuigde van Zijn genade. Het gaat niet om mensen die bij je komen. maar het gaat om de troost die je van de Heere krijgt. Dan kan het nu zijn dat je moet zeggen dat het erg donker was en dat je zelfs niet meer bad om hulp en troost. Ja, zo troosteloos kan een mens zelfs worden dat hij of zij er niet meer om vraagt. En dan stuurt de Heere die ander -een man of een vrouw, soms nog een kind- en je wordt eraan herinnerd dat de Heere een God is Die goed is en goed doet.

Weet iedereen dat de Heere aan ons denkt? Dat dit rust op het verlossingswerk van de Heere Jezus Christus? Zo hebben alle mensen die de Heere kennen in het geloof de dagelijkse vertroosting nodig uit de hand van God. Jong en oud. Dit geldt niet alleen voor ouderen, voor hen die een man of een vrouw moeten missen; iedereen heeft het nodig. Vraagt ook of u zelf voor uw naasten mag zijn wat Titus was voor Paulus.

Wat rijk, als we door ons bezoek en met de woorden die we van de Heere krijgen bij anderen strijd in het hart mogen wegnemen, rust geven in 's Heeren Naam, zodat die persoon rust vindt in Hem. Dan sterkt het hart. Dan leren mensen meer en meer te leven uit de hand des Heeren. Weest zo elkaar tot een hand en een voet, elkaar wijzend op de genade en de barmhartigheid van de Heere.

Ds. A. van Herk, Hasselt

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.