+ Meer informatie

LANDELIJK (GEREF.) ORGAAN BEJAARDENZORG

2 minuten leestijd

Onlangs is opgericht de Stichting Landelijk Orgaan van de Gereformeerde Gezindte voor de Bejaardenzorg, welke Stichting zich ten doel stelt de ontplooiing en bevordering van de bejaardenzorg in de ruimste zin des woords. De grondslag van de Stichting is de Heilige Schrift, gelijk deze wordt beleden in de Drie Formulieren van Enigheid. De Stichting is opgericht door vertegenwoordigers van de Gereformeerde Kerken, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Gemeenten.

De Stichting stelt zich onder meer tot taak de werkzaamheden van gelijk gezinde landelijke, provinciale en regionale instellingen voor bejaardenzorg te dienen, de samenwerking en het overleg tussen deze instellingen te bevorderen, en zo nodig, contact met andere landelijke organisaties en met de overheid te onderhouden.

De Stichting zal bij het verrichten van haar werkzaamheden nauw contact onderhouden met de Stichting Raad voor Gereformeerde Sociale Arbeid (G.S.A.). Het bestuur is als volgt samengesteld: J. de Vries, Amsterdam, voorzitter; Mr. C. J. Verplanke, ’s-Gravendeel, vice-voorzitter; J. de Boer, ’s-Gravenhage, secretaris; J. Bijleveld, Bodegraven, penningmeester; A. den Hertog, Hoofddorp, algemeen-adjunct.

Als functionaris van de Stichting zal optreden de heer J. Matse, die als staffunctionaris van de G.S.A. nauw betrokken was bij de voorbereidende werkzaamheden. Het adres van de Stichting is: Cornelis Houtmanstraat 19, Utrecht, telefoon 030—21341.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.