+ Meer informatie

VRAGENBUS

3 minuten leestijd

Correspondentio roor deze rubriek aan : T. MOLENAAR. Leede 18. Rotterdam-Zuid

E. ten R. te O. vraagt: Als een politie-agent op Zondag naar een voetbalwedstrijd of naar een bioscoopvoorstelling wordt gestuurd, om daar orde en rust te bewaren, hoe moet zo'n persoon daarmee handelen in verband met de heiliging van Gods dag?

Antwoord: Deze vraag staat in verband met de artikelen in „Daniël", die handelen over „Botsingen van plichten."

't Is niet te verwonderen dat over de zonds.gskwesties daarin met een enkel woord gehandeld, vragen worden gesteld.

Zo is mij ook gevraagd door de J.V. te Gr. of het niet inconsequent is, dat we van het electrisch licht en van gas gebruik maken, terwijl we tegelijk iemand weigeren lid van de Geref. Gemeente te worden, die Zondags in die bedrijven werkt.

Politiedienst op Zondag behoort tot „de werken der noodzakelijkheid" waar mijn vriend „Rondkijker" in het nummer van 24 Juli, ook al op gewezen heeft.

't Is waar, toezicht bij voetbalspel of bioscoop-voorstellingen, zal voor een politieagent, die het nauw wenst te nemen met de inzettingen des Heeren, dus ook met de dag' des Heeren, niet meevallen, maar hij bedenke, dat w r el de overheid, maar niet hij de verantwoordelijkheid draagt. Bovendien maakt zo'n politieagent het met de bewaring van orde mogelijk, dat de mensen, die naar de eis van Gods Woord, naar de kerk willen, ook inderdaad daartoe in staat worden gesteld. Wie de toestanden kent in de grote steden, weet hoe dankbaar hij is, die naar Gods huis wil, dat de politiemacht aanwezig is, om zegge zestig duizend mensen te verwerken zó, dat het verkeer geregeld wordt, waardoor het mogelijk is, dat ieder op tijd zijn plaats kan innemen in de voorhoven van Gods Heiligdom.

Ik kan mij levendig voorstellen, dat een politieagent, die tot God bekeerd wordt het er zeer moeilijk mee kan krijgen, en dat de eis des Heeren hem zo op 't hart gébonden wordt, dat Hij de Heere smeekt een weg te willen banen, waardoor hij op andere wijze voor zich en eventueel voor vrouw en kinderen zijn brood kan verdienen.

Zo maar weglopen en bedanken kan ik niemand adviseren, want ten slotte ligt de verantwoordelijkheid bij de plaatselijke Overheid,

Wat de vraagster uit Gr. betreft zou ik willen antwoorden; dat het misschien consequent zou lijken door b.v. petroleum te gebruiken om zich van licht en warmte te voorzien, maar bedenk dan, dat de petroleumwinning ook dag en nacht, dus ook 's Zondags, doorgaat. En waar blijft men dan met het vervoer van al die verlichtings-en verwarmingsmiddelen.

Dat gebeurt ook op Zondag. Iemand, die het sabbathsgebod zo opvat, kan wel uit de wereld gaan.

Men houde zich maar aan de verklaring van het 4e gebod, zoals de Heidelbergse catechismus die geeft.

Echter sta ik op het standpunt met het sabbathsgebod niet te transigeren, niet te schipperen of te plooien, waarom het naar de Woorde Gods is, dat de Geref. Gemeenten op het standpunt staan, niet toe te laten tot „belijdenis doen, " die Zondagsarbeid verrichten.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.