+ Meer informatie

Verenigingsnieuws

2 minuten leestijd

Het Secretariaat van de J.V. „Calvijn" te Boissele is gewijzigd. Secretaris is nu: J. Schipper, Jurjaneweg 3, Borssele.

Ook het Secretariaat van de J.V. „Onderzoekt de Schriften" te Middelharnis is gewijzigd. Secretaris was voorheen J. le Comte, Dorpsweg B 217, Sommelsdijk. Thans: W. Droogers, Enkele Ring A 393, Sommelsdijk.

J.V. „TIMOTHEUS" AMSTERDAM-C.

Hieronder volgt een verslag van de Jaarvergadering van bovengenoemde J.V. waarvan de plaatsing door omstandigheden achterwege bleef.

De voorzitter opent de vergadering met het laten zingen van Ps. 119 : 2, 3, leest Prediker 12 en gaat voor in gebed. f

Na een kort openingswoord waarin de voorzitter de achter ons liggende tijd memoreert, heet hij alle aanwezigen, kerkeraad en afgevaardigden hartelijk welkom en verklaart de vergadering voor geopend.

De notulen van de vorige Jaarvergadering worden voorgelezen en onveranderd goedgekeurd en getekend.

Hierna volgen de verslagen van secretaris, penningmeester en bibliothecaris, waaruit werd vernomen, dat de vereniging in bloeiende en groeiende toestand verkeert, zowel wat leden, financiën en boeken betreft.

De eerste inleider was vriend Janssen Jr. met als onderwerp „De koninklijke Prediker". De uitgebreidheid en de klaarheid waarmede dit onderwerp was uitgevoerd, maakte dat alle aanwezigen zo tevreden waren gesteld, en er maar weinig vragen op los kwamen.

Na de pauze werd gelegenheid gegeven om de jubilerende vereniging te feliciteren. Allereerst sprak namens de kerkeraad ouderling v. d. Poel, daarna de afgevaardigde van de J.V. „Onderzoekt de Schriften" te Amsterdam-N. en tenslotte de afgevaardigde van de J.V. te Leiden.

De voorzitter dankte de afgevaardigden voor hun welmenende woorden.

Hierna werden nog twee schriftelijke felicitaties voorgelezen door de secretaris, welke afkomstig waren van de Bondssecretaris, namens het Hoofdbestuur en een van de J.V. „Onderzoekt de Schriften" te Enkhuizen.

De tweede inleider was Vriend v. Rees met als onderwerp: „Wessel Gansfort".

Daar de mening over dit onderwerp nog al uiteenliep, n.1.. wat betreft de waarde van Gansfort als voorloper der Hervorming, volgde er nog een leerzame bespreking op.

Na de rondvraag welke vlot verliep, dankt de voorzitter allen, die aan het welslagen van deze avond zeer hebben medegewerkt en verzocht ouderling v. d. Poel te willen sluiten waarna deze liet zingen Psalm 25 : 6 en voorging in dankgebed.

HET BESTUUR

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.