+ Meer informatie

Forse ingrepen in wao en ziektewet

Bonden beloven kabinet „hete herfst''

3 minuten leestijd

DEN HAAG — Het kabinet heeft in de nacht van zaterdag op zondag overeenstemming bereikt over een pakket maatregelen om de groei van de wao te beperken en het ziekteverzuim terug te dringen. In 1994 moet dit pakket een besparing opleveren van 4,4 miljard gulden. De fracties van CDA en PvdA in de Tweede Kamer kunnen met de plannen leven. De vakbonden staan er afwijzend tegenover en hebben een „hete herfst" in het vooruitzicht gesteld.

Door de maatregelen van het kabinet krijgt een arbeidsongeschikte, die nu een uitkering krijgt op basis van zijn laatstverdiende loon, na een bepaalde periode een aaw-uitkering die 70 procent van het mimimumloon bedraagt. De nieuwe regeling geldt overigens alleen voor mensen onder de 50 jaar. Ook het begrip "passende arbeid" wordt verruimd. Dat geldt in ieder geval voor nieuwe gevallen. Of dat ook zal gebeuren voor alle huidige wao'ers die jonger zijn dan 50, heeft het kabinet nog geen beslissing genomen.

Volgens premier Lubbers was het een idee van staatssecretaris Ter Veld van sociale zaken en werkgelegenheid om arbeidsongeschikten op den duur een aaw-uitkering te verstrekken. Naar het oordeel van de bewindsvrouw is dat eerlijk tegenover gehandicapten die nooit betaald werk hebben verricht. Deze gedachtengang is door het kabinet overgenomen.

Om de kosten voortvloeiend uit de ziektewet terug te dringen, moet de werkgever de eerste zes weken van het verzuim voor zijn rekening nemen. Werknemers moeten per ziektemelding één vakantiedag inleveren. Een minimum van twintig vakantiedagen mag niet aangetast worden.

Besparing

Het kabinet gaat er van uit dat de maatregelen die zij voorstelt in 1994 een besparing kunnen opleveren van 4,4 miljard gulden, als zij per 1 juli volgend jaar van kracht worden. In 1994 zou het aantal wao-uitkeringsjaren kunnen verminderen met 50.000. Die vermindering kan oplopen tot 125.000 in latere jaren. Oorspronkelijk zou de totale operatie een besparing moeten opleveren van 5,8 miljard gulden.

Het kabinet heeft wat betreft de ziektewet het vrijdag uitgebrachte advies van de Sociaal-economische raad in grote lijnen opgevolgd. Wat betreft de wao, heeft het kabinet grotendeels eigen ideeën ontwikkeld. Premier Lubbers noemde de voorstellen van het kabinet beter dan de alternatieven.

Vice-premier Kok vindt dat het kabinet een „goed, evenwichtig en noodzakelijk" pakket is overeengekomen over beperking van het beroep op wao en ziektewet. De PvdA-leider meent dat het „sociaal heel goed verdedigbaar is" dat de duur van de wao wordt beperkt. „Wat wij voorstellen is pijnlijk, maar nodig. Ik durf het politieke en maatschappelijke debat hierover aan", aldus de minister van financiën.

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft „begrip" voor het plan van het kabinet de duur van de wao-uitkering voor werknemers onder de 50 jaar te beperken. Met de maatregelen om het ziekteverzuim te beperken stemt de fractie in principe in, zo kon uit de woorden van fractievoorzitter Wöltgens opgemerkt worden, maar dat gebeurt zonder enthousiasme.

CDA-fractieleider Brinkman steunt de maatregelen. Hij vindt het kabinetsbesluit „verstandig en moedig". De CDA-fractieleider ziet het als een taak van de coalitie om in het land tekst en uitleg te geven over de reeks pijnlijke beslissingen.

Lucht

De VVD vindt de maatregelen van het kabinet voor wao en ziektewet volstrekt onvoldoende. VVD-kamerlid Linschoten denkt dat het kabinet de beoogde bezuinigingen van 4,4 miljard -die volgens hem toch al onvoldoende zijn- bij lange na niet zal halen. Linschoten noemt het pakket maatregelen „een hoop papier en een hoop lucht". De beperkingen in de ziektewet zullen volgens het VVD-kamerlid via aanvullende cao-afspraken weer snel ongedaan worden gemaakt.

De vakbeweging is verontwaardigd over de plannen die het kabinet heeft gepresenteerd. „Omdat het gaat om de aantasting van een werknemersverzekering, zien wij er alle aanleiding in om onze leden te mobiliseren om actie te voeren", aldus een woordvoerder van de FNV. Ook het CNV is voorbereid op een „hete herfst". De besluiten van het kabinet zijn „principieel onjuist en onaanvaardbaar", zo luidt de conclusie van de vakcentrales.

De werkgeversorganisaties reageren aanzienlijk positiever.

Zie ook pagina 3: "Koppeling hangt aan zijden draad".

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.