+ Meer informatie

Gooise landschap wordt bedreigd

Instituut stelt vast:

3 minuten leestijd

HILVERSUM — Een in opdracht van het gewest Gooiland gehouden oecologiisch onderzoek, dat als basis moet dienen voor het milieubeleid van het gewest, heeft uitgewezen, dat het in vele opzichten nog unieke Gooise landschap van vele kanten wordt bedreigd.

Het instituut van systematische plantkunde van de rijksuniverseiteit van Utrecht, dat het onderzoek heeft uitgevoerd, is tot de slotsom gekomen, dat.met name het noordelijk deel van het Gooi onherstelbaar scüade is toe gebracht door de aanleg van rijksweg 1 om Naarden. Door 'de aanleg van' deze weg is volgens het rapport van het instituut de enige nog niet, bebouwde meent in het Gooi, de Naardermeent, ernstig aangetast. „De rust Is er verdwenen en de samenhang met vesting Naarden is verbroken", zo wordit in het rapport gesteld» „De schade die aan de Oostermeent (gereserveerd voor Gooise woningbouw) Is aangebracht, is echter vanuit ecologisch standpunt bezien, nog veel groter". In het rapport wordt er dan ook sterk op aangedrongen, een tweede spuitplan in dit g^ied achterwege te laten. Andere aanslagen op natutir en landschap zijn veroorzaakt door de aanleg van Rijksweg 27, de vervuiling van het Gooimeer, de grote zandafgravingen- en de drinkwaterwinning.

Volgens het rapport worden ook de nog schaarse authentieke Gooise Engen en heidevelden met vennen em^ Btig bedreigd. Volgens het instituut zullen de bossen rond Hilversum voor een belangrijk deel voor auto's en bromfietsen moeten worden gesloten om verdere aantasting te voorkomen. Het Naardermeer wordt volgens het rapport bedreigd door de intensievering van de landbouw en de eventuele aanleg van de zgn. Expresseweg van Bussum via de Bijlmer naar Amsterdam. Ook zullen diverse maatregelen moeten worden genomen ten behoeve van een verdere bescherming jongetje was met een autoped aan het spelen met een vriendje, die plotseling thuis kwam melden, dat Jurjen in het water lag. De rijkspolitie heeft het kind op het droge gebracht. Het bleek toen al tezljn verdronken. van de fauna. Het bestuur van het gewest Gooiland worrdt een groot aantal voorstellen ter verdere l)estudering van de milieuproblematiek en ter bescherming van het landschap gedaan. 74

Het is elf uur in de morgen als de plaats van bestemming bereikt wordt. De deuren van de wagens worden geopend en het bevel tot uitstappen geigeveni. Ze zijn bij een houten stationnetje, midden in de rimiboe. Geen huis is te bekennen. Alleen ziet Karl in de verte heel vaag een torentje. En dan strompelt het gezelschap, door en door stijf van het eindeloze staan in rijen van drie, een weg op, waaraan geen eind schijnt te komen. Maar dan dagen toch barakken op, een groot aantal, voorzien van prikkeldraad, terwijl op de hoeken van het terrein uitkijktorens zijn gebouwd. Het lijkt wel, of het kamp verlaten is. Zou het een nieuw zijn, nog niet in gebruik. Maar nee, dat kan toch ook niet, 't Zijn oude barakken, het hout is al half verweerd. Al spoedig bemerkt Karl, dat het kamp toch bewoond is. Alleen de „bewoners" zijn afwezig. Hij ziet er slechts enkelen op het terrein, die nauwlettend door de bewakers worden gadegeslagen.

De leider van de pas aangekomen groep begeeft zich naar een kleinere barak, die er welverzorgd uitziet, goed in de verf en gordijntjes voor de ramen. Even later komt de man teug met een officie, wiens geaat, om het zacht uit te drukken, niet bepaald vriendelijk staat.

In de houding! snauwt de leider, wat zo goed en zo kwaad het gaat, gebeurt. De. officier, Karl vermoedt terecht, diat hij de kampcommandant is, kijkt de groep hautaui aan en geeft dan een kort bevel. Zij worden gebracht naar een lege barak. Op de grond liggen strozaifcken, althans er is str geweest, dat langzamerhand stof geworden is. Op manshoogte is een plank bevestigd, waarop de bewoners iets van hun schamele bezit kunnen leggen. Het blijkt weldra, dat er te weinig plaatsen zijn. Een stuk of acht gevangenen onder wie Karl, worden

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.