+ Meer informatie

Reisindrukken

5 minuten leestijd

4

Het is niet onze bedoehng een beschrijving te geven van het landschap. Dat is in kort bestek niet mogelijk. En daarvoor moet men het land goed kennen. Canada is ongeveer 300 maal zo groot als Nederland. Er wonen ongeveer 21 miljoen mensen, die voor een heel groot percentage uit andere landen en werelddelen afkomstig zijn. Canada is uiteraard een dun bevolkt land. Er zijn nog vele mogelijkheden. Vele mensen wonen in de grote steden Vancouver in het verre Westen, Montreal en Toronto in het Oosten. Dit zijn steden, die samen vele miljoenen inwoners tellen. Dan zijn er nog verschillende grote steden, zoals Ottawa, de hoofdstad, Edmonton in Alberta, London en Hamilton in Zuid-Ontano, met honderd duizenden inwoners.

Velen trekken op de grote steden aan Daar is werkgelegenheid Maar ook in de omgeving daarvan zoeken velen een woonplaats Buiten wonen heeft iets bekoorlijks Zuid-Ontario is vrij dicht bevolkt Daar vindt men op vele plaatsen afzonderlijk of in rijtjes bij elkaar woningen van mensen, die elders hun werkkring hebben Dit doet lieflijk aan.

Als we ons een voorstellmg willen maken van de Canadese stedenbouw moeten we niet denken aan onze hoUandsc steden met grachten en nauwe straten en hoge huizen van drie of vier verdiepmgen Ook met aan onze moderne steden met hoge flatgebouwen en rechte straten Men vindt er wel flatgebouwen en andere grote bouwwerken, zoals ziekenhuizen, fabrieken en kantoren Op prentbnetkaartcn en toto's is dat duidelijk te zien Maar toch zijn de steden voor een groot gedeelte dorpsgewijze gebouwd Er is ruimte in overvfoed Velen hebben ook m de stad een mooi stuk grond rondom hun huis De ruimte imponeert velen Het is een bekend verschijnsel, dat de meeste emigranten zich met meer in ons land thuis gevoelen als ze een trip maken, omdat ze hier alles zo benauwd en opeengedrongen vinden.

De huizenbouw is heel anders dan bij ons Vele woningen, ook m de steden, staan geheel vrij Zij hebben een basement, een soort kelder, onder het gehele huis Daar heeft men een bergplaats en werkruimte. Daar staat de kachel voor de centrale luchtverwarming Daar kunnen ook kamertjes worden gebouwd Boven het basement is aUes meestal gelijkvloers kamer(s), keuken, slaapkamers, badkamer met toilet, heel geriefelijk Vaak treft men dubbele ramen aan Dat is geen luxe, want in de winter is het erg koud.

De huizen doen denken aan onze bungalows Die vindt men daar bij honderden en duizenden, met veel atwisschng Onderhng zijn er vaak verschillen op te merken, ook wat betreft de kleuren van dak, hout en steen Dat geeft een levendig en vriendelijk geheel.

De bouw is veel gauwer klaar dan bij ons Als het basement — gebouwd van betonblokken — klaar IS, kunnen een paar ijverige constructors in een week een flink huis met dak en al optrekken Er wordt gewerkt met hout en ander gemakkelijk te verwerken materiaal Daarna komt de waterleiding, de electricien en de schilder Vaak wordt er aan de buitenkant nog een muur van steen om het huis opgetrokken En in korte tijd is een huis klaar voor bewoning Zo hier en daar vmdt men ook in ons land een dergelijke bouwwijze.

Canada is een land van hoge en lage temperaturen Het noorden is geheel in de greep van de koude en daardoor niet bewoonbaar. In zo'n uitgestrekt land IS er op eenzelfde dag veel verschil in temperatuur Elke dag staat er in de dagbladen een kaartje, waarop de temperatuur in de verschillende streken staat vermeld en wat de verwachting voor de volgende dag is in bepaalde districten Zuid-Ontario, waar ik steeds verblijf houd, ligt even zuidelijk als Italië Een paar dagen voor onze komst was er nog een hittegolf met temperaturen boven de lüü graden Dan is het met doenlijk voor velen om de arbeid voort te zetten Tijdens ons verblijf daar was het er tussen de 80 en 90 graden In de nachten koelde het flink af We hadden droog weer Een paar keer viel er even wat regen Een dag voor ons vertrek waren er een paar onweersbuien met zware regenval De lucht klaarde op en het was weer heerlijk weer In de nazomer kan het nog warm zijn, maar dan komt de winter met alle bezwaren, die daaraan verbonden zijn.

Het landschap is vol afwisseling Voordat ik in Canada kwam had ik er mij een voorstelling van gemaakt op grond van vele brieven, die ik gekregen had en van de mededelingen van mijn vrouw en anderen, die er eerder geweest waren Mijn voorstelling deugde helemaal met Ik moest me herzien.

Er zijn gebieden, die vrij vlak zijn en overgaan in een glooiend en heuvelachtig landschap In de omgeving van Hamilton zijn bergen — als men ze zo noemen wil — maar geen hoge Daarvoor moet men naar het verre westen Vele goede wegen doorkruisen het land Overal vmdt men woningen langs de verkeerswegen Bij de nieuwe snelwegen is het anders Deze geven een prachtig uitzicht over het glooiende landschap.

Er zou veel meer te vertellen zijn, maar ik wil me beperken We kunnen in Canada de grootheid van Gods werken zien We vinden er vele meren en grote rotsgevaarten, die kennelijk met geweldige kracht omhoog geduwd zijn Enkele tientallen mijlen naar het oosten liggen de Niagara-talls Elke keer weer moet men wel onder de induik komen van de wonderen der natuur Zij spreken van de almacht van de Schepper van hemel en aarde En bij het licht van Gods Woord zullen we moeten zeggen, dat de werken des Heeren zeer groot zijn Hij schiep eens alles en ondcihoudt alles met wijsheid.

We willen instemmen met de dichter:

Des HEEREN werken zijn zeer groot;
Wie ooit daarin zijn lust genoot,
Doorzoekt die ijv'rig en bestendig.
Zijn doen is enkel majesteit,
Aanbiddelijke heeilijkheid,
En Zijn gerechtigheid onendig.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.