+ Meer informatie

Thema „gebed" bij jeugd Geref. Gem.

Bondsdag sectie -16 in Den Haag

3 minuten leestijd

DEN HAAG — De jongeren van de sectie -16 van de Jeugdbond van de Gereformeerde Gemeenten hebben 161.561 gulden bij elkaar gebracht voor de Hmongvluchtelingen in het kamp Vinai in Thailand. Een resultaat dat zaterdag in het Congresgebouw in Den Haag met luid applaus door de ruim tweeduizend aanwezige jongelui ontvangen werd. Met de 254.305 gulden door de sectie -16 opgebracht, is er nu een bedrag van 415.866 gulden beschikbaar voor de vluchtelingen in het kamp Vinai.

De sectie -16 van de Jeugdbond hield zaterdag onder het thema „Leer mij bidden" haar jaarlijkse bondsdag. Meer dan 2000 jongeren tussen de 12 en 16 jaar verzamelden zich in de Prins Willem Alexanderzaal van het Congresgebouw. Voor de jongeren onder de twaalf werd de Bondsdag in de Carrouselzaal gehouden.

Traditiegetrouw verstuurde de sectie -16 een telegram aan koningin Beatrix. Daarin betuigde de sectie haar aanhankelijkheid aan de koningin. Ook werd haar Gods zegen toegewenst bij het vervullen van haar ambt.

Daniël
Ds. J. Driessen voorzitter van de sectie -16 die de dag in de Alexanderzaal opende haalde uit de Bijbel een voorbeeld van een ware bidder: Daniël. „Daniël, die het bidden niet laten kon. Iedereen wist dat Daniël een bidder was". Ook na het bevel van koning Darius om in 30 dagen aan niemand wat te vragen dan aan hem, dacht Daniël er niet aan met bidden op te houden. Ds. Driessen: „Hier zien we wat Gods genade vermag in het leven van een mens. Ook al ben je in een vreemde omgeving, de Heere kan je bewaren. Het ging bij Daniël niet om een schampere opmerking of een spotlachje. Het ging om zijn leven". Ds. Driessen beklemtoonde dat Daniël moest bidden. „Anders kon hij niet leven. Zo is dat met iedere ware christen. Tegen gevouwen handen en gebogen knieën kan de satan niet op," aldus ds. Driessen.

Terwijl mevrouw G. Fahner-Vos de kinderen in de Carrouselzaal een verhaal vertelde onder de titel „Een ander gebed", stelde de heer A. Verboom de ouderen de vraag „Leerde jij al bidden?"

„De wereldling zegt God niet nodig te hebben," zo betreurde de heer Verboom. „De wereldling en zo veel godsdienstige mensen bidden niet, maar aanbidden wel dingen als geld, sport en TV".

„De discipelen bleven ook het antwoord schuldig op de vraag wat bidden is, maar zij lieten het er niet bij zitten. Zij vroegen aan de Heere Jezus „Heere leer ons bidden, gelijk ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft". De Heere Jezus wil het ware bidden leren", aldus Verboom.

Uw wil geschiede
Drie bedes uit het Onze Vader verklaarde Verboom voor de jongeren: „Uw naam worde geheiligd. Wij hebben geen naam meer. Onze naam is Zondaar en Goddeloze. Onze naam kan nooit meer geheiligd worden. Uw Koninkrijk kome. Dat betekent dat wij koning af worden en van onze tronen af moeten gaan. Wij moeten erkennen dat de Heere regeert. Uw wil geschiede. Wanneer wij Gods wil voorop plaatsen, bestaan er geen onverhoorde gebeden. Als wij zo bidden ontvangen we rust in ons hart, vrede en geen opstand. Dan bukken we onder God en keuren al Gods daden goed, hoe zij ook moge uitvallen".

„Gelukkig meisje of jongen die zelf niet weet te bidden," sprak Verboom tot de jongeren. „Want God bidt zelf voor hen. Wanneer het je werkelijk om Hem te doen is, bidt de Heilige Geest voor jullie naar God". Een gebed met de vraag „Heere bid in mij" geeft verwachting, aldus Verboom.

Na het optreden van het jeugdkoor „De kleine lofstem" uit Lisse in de Alexanderzaal en het kinderkoor „Benjamin" uit Scheveningen in de Carrouselzaal werd de actie „Onderwijs aan vluchtelingen" met een klankbeeld afgesloten. Ds. M. Golverdingen (Alexanderzaal) en ds. Driessen (Carrouselzaal) verzorgden de sluiting van de bondsdag.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.