+ Meer informatie

COLUMN: GEVOEL VOOR ENTERTAINMENT

4 minuten leestijd

Tijdens de lunch op de eerste vergaderdag van de generale synode 1998 in de Goede Herderkerk in Haarlem werden over de rijk voorziene tafel heen op enig moment gedachten over het beroepingswerk uitgewisseld, waarbij de opmerking viel dat men als gemeente goed af is, als men een dominee heeft of krijgt met gevoel voor entertainment. In seculiere zin wordt daaronder verstaan ‘dat wat mensen of groepen van mensen aangenaam bezighoudt’.

Toegespitst op predikanten: begenadigd de gemeente met een predikant die de aandacht van de kerkgangers constant weet te boeien door zijn boodschap (beter de boodschap van het Evangelie) onderhoudend, met een goed gevoel voor het effect van intonatie, mimiek en puntige woordkeus over te brengen. En - zo was de boodschap van aan tafelgenoot - hebben we een periode achter ons waarin dat het niet meer zo deed, vandaag mag daar best weer een vleugje pathetiek bij. De preek tijdens de bidstond voor de generale synode vond hij daarvan een voortreffelijk voorbeeld. Jongeren - aldus een predikant die ik tot de meer moderne richting in onze kerken reken -weten dat best te waarderen.

Profielschets

Uit wat men af en toe van hier en daar over de gang van zaken rond het beroepingswerk opvangt, zou men de indruk kunnen krijgen dat op veel plaatsen met een vacature lang nagedacht en druk gesproken wordt over methoden en modellen van beroeping, met te geringe aandacht voor wat in de kerken altijd als een heel belangrijke factor heeft gegolden, namelijk dat in alles waarmee men in het beroepingswerk bezig is, ruimte moet worden gelaten voor de leiding van de Here der Kerk. Die kan men in de weg staan als het al te menselijk, al te rationeel toegaat.

Wanneer gaat het al te menselijk toe? Onder meer als dat wat in de beoordeling van kandidaten voor eventuele beroeping hoofdzaak dient te zijn, ondergeschikt wordt aan bijkomende kwaliteiten en hoedanigheden. En dat gebeurt.

In sommige gemeenten is voor de kerkenraad de aanzet tot het beroepingswerk de vervaardiging van een profielschets. Door de tijd heen heb ik er wel eens een enkele mogen inzien. Wat opviel was dat de schets een groot aantal secundaire kwaliteiten bevatte die voor de beoordeling kennelijk als zeer wezenlijk golden, terwijl het eigenlijke en meest wezenlijke van de ambtsbediening van een predikant slechts zijdelings werd genoemd. Organisatietalent, sociaal invoelingsvermogen, openheid naar en begrip voor jongeren, flexibiliteit in de omgang met mensen van verschillende geestelijke ligging, vermogen om het Evangelie in eigentijdse en met name voor de jeugd toegankelijke bewoordingen door te geven, het zijn stuk voor stuk geen onbelangrijke voorwaarden en gezegend de gemeente die een predikant heeft of krijgt met al deze eigenschappen in huis. Maar de eerste en belangrijkste voorwaarde is dat de te beroepen dienaar des Woords (want dat is hij primair) begenadigd is met grote kennis van de Heilige Schrift, met een goed inzicht in de verbanden van de bijbel, met het vermogen en de intentie ook om de volle boodschap van het Evangelie voor mens en wereld, in het bijzonder voor de gemeente van Christus, tot gelding te laten komen. En een - zeker in deze tijd - minstens zo belangrijke voorwaarde is, dat het zijn intentie is om in de uitoefening van zijn pastoraat een (zij het misschien zwakke) afspiegeling te zijn van de grote Herder der schapen, Jezus Christus.

Een predikant met goede pastorale vermogens is niet minder dan zijn collega met misschien een sterk ontwikkeld gevoel voor entertainment op de preekstoel. En ik noteerde zeer onlangs met vreugde en dankbaarheid dat een kerkenraad, ergens in ons land, dat ook had onderkend en de gemeente daarvan had weten te overtuigen.

Entertainment is een woord met een seculiere klank. Ook in de kerk kan het functioneel zijn, wis en zeker, maar een dienaar van het Woord dient zijn Vermogens op dat punt behoedzaam en in elk geval nooit op cabareteske wijze te gebruiken… en dat gebeurt ook wel eens.

Deze tekst is geautomatiseerd gemaakt en kan nog fouten bevatten. Digibron werkt voortdurend aan correctie. Klik voor het origineel door naar de pdf. Voor opmerkingen, vragen, informatie: contact.

Op Digibron -en alle daarin opgenomen content- is het databankrecht van toepassing. Gebruiksvoorwaarden. Data protection law applies to Digibron and the content of this database. Terms of use.